[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<18v19r19v20r20v21r21v22r22v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[20v]číslo strany rukopisunebeském začátek komentované pasážepodobenkonec pasáže s variantním překladem podobný[719]připsáno při horním okrajivariantní překlad jest člověku hospodáři, jenž vydává z svého pokladu nové i staré věci.“ Mt13,53 {I}textový orientátor I sta sě, když dokona Ježíš začátek komentované pasážepodobenstviekonec pasáže s variantním překladem příslovievariantní překlad tato, jide odtud. Mt13,54 A přišed do své vlasti, učieše[de]učieše] wczieſie je v[720]škrtnuto jich {v}přípisek soudobého korektora školách[721]korektor v úseku „v…jich“ naznačuje změnu slovosledu, tak že sě začátek komentované pasážediviechukonec pasáže s variantním překladem divilivariantní překlad začátek komentované pasážea řkúcekonec pasáže s variantním překladem a řeklivariantní překlad: „Odkud tomuto múdrost tato a moci nové[722]chybně, škrtnuto? Mt13,55 Však jest tento syn tesařóv[723]korektor v úseku „Však…tesařóv“ naznačuje změnu slovosledu, však mátě jeho slove Maria (Marcicizojazyčný text Vc[724]patrně omylem za VIc, Lucecizojazyčný text IIII d, Iohaniscizojazyčný text VI)[725]Mc 6,3, L 4,22, J 6,42 a bratřie jeho Jakub a Josef a Šimon Judas Mt13,56 a sestry jeho, však všickni začátek komentované pasážes námikonec pasáže s variantním překladem u nás jsúvariantní překlad. Otkud tehdy začátek komentované pasážetoto všeckokonec pasáže s variantním překladem tyto věci[726]korektor v úseku „Otkud…všecko“ naznačuje změnu slovosledu, emenduje některá písmena a mírně modifikuje text: „Odkud tehdy tomuto tyto věci všecky?“variantní překlad tomuto?“ Mt13,57 A tak sě horšiechu na něm. {K}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIa, Lucecizojazyčný text IIIIc, Iohaniscizojazyčný text IIIIc)[727]viz Mc 6,4, L 4,24, J 4,44 A Ježíš vece jim: „Nenie prorok beze cti, jedné v vlasti své a v domu svém.“ Mt13,58 I nečini tu začátek komentované pasážemnoho divóvkonec pasáže s variantním překladem mocí mnohýchvariantní překlad pro nevěru jich.

Matheicizojazyčný text[728]zapsáno zkratkou Mt XIIII.

Mt14,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIg)[729]viz Mc 6,14 V ten čas slyšal jest Herodes čtvrták slovutnost o Ježíšovi. Mt14,2 I vece k sluhám svým: „Tenť jest Jan Křtitel[df]Křtitel] krzitel, onť jest vstal z mrtvých, a protož sě začátek komentované pasážedivovékonec pasáže s variantním překladem mocivariantní překlad dějí skrze něho.“ Mt14,3 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIh-l, Lucecizojazyčný text IXc)[730]viz Mc 6,17, L 9,7 Neb Erodes začátek komentované pasážejalkonec pasáže s variantním překladem držal[731]připsáno při okrajivariantní překlad jest Jana a svázal jeho[732]„je-“ škrtnuto začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad vsadil jej v žalář pro Erodiadu, ženu bratra svého. Mt14,4 Neb začátek komentované pasážeřekl jestkonec pasáže s variantním překladem pravieše jemu[733]připsáno při okraji a nad řádkemvariantní překlad Jan: „Neslušie tobě mieti jie.“ Mt14,5 A chtě začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad zabiti, bál sě jest začátek komentované pasáželidíkonec pasáže s variantním překladem lidu[734]„-u“ přepsáno do základního textuvariantní překlad, neb jako proroka začátek komentované pasážejej[735]škrtnuto mějiechukonec pasáže s variantním překladem mějiechu hovariantní překlad. Mt14,6 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VI)[736]viz Mc 6,22 A v den narozenie začátek komentované pasážeErodesovakonec pasáže s variantním překladem Erodesavariantní překlad skákala jest dcera Erodiadis v prostřědku, začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad líbilo[dg]líbilo] líbila sě Erodesovi. Mt14,7 Protož začátek komentované pasážepod přísahúkonec pasáže s variantním překladem s přísahúvariantní překlad slíbil jest dáti jí, což by[737]škrtnuto kolivěk požádala od něho. Mt14,8 začátek komentované pasážeTehdy[738]škrtnutokonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad ona, jsúci {napřěd[739]}přípisek soudobého korektora vystřežena[dh]vystřežena] wyſtrzena ot mateře své: „Daj mi,“ vece, „tuto na míse hlavu začátek komentované pasážeJanovu

X
deučieše] wczieſie
dfKřtitel] krzitel
dglíbilo] líbila
dhvystřežena] wyſtrzena
719připsáno při horním okraji
720škrtnuto
721korektor v úseku „v…jich“ naznačuje změnu slovosledu
722chybně, škrtnuto
723korektor v úseku „Však…tesařóv“ naznačuje změnu slovosledu
724patrně omylem za VIc
725Mc 6,3, L 4,22, J 6,42
726korektor v úseku „Otkud…všecko“ naznačuje změnu slovosledu, emenduje některá písmena a mírně modifikuje text: „Odkud tehdy tomuto tyto věci všecky?“
727viz Mc 6,4, L 4,24, J 4,44
728zapsáno zkratkou Mt
729viz Mc 6,14
730viz Mc 6,17, L 9,7
731připsáno při okraji
732„je-“ škrtnuto
733připsáno při okraji a nad řádkem
734„-u“ přepsáno do základního textu
735škrtnuto
736viz Mc 6,22
737škrtnuto
738škrtnuto
739připsáno nad řádkem
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).