[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<23v24r24v25r25v26r26v27r27v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a pusť udici a tu rybu, která najprvé uviezne, vezmi, a otevra usta jejie, nalezneš peniez. Ten vezma, daj jej za mě a za tě.“

XVIII.

Mt18,1 {A}textový orientátor (Lucecizojazyčný text IXb etcizojazyčný text XXII, Marcicizojazyčný text IXc etcizojazyčný text 18) V tu hodinu přistúpichu učedlníci k Ježíšovi řkúce: „Ktoť sě zdá, jest větčí v nebeském království?“ Mt18,2 A přivolav Ježíš maličkého, postavi ho prostřed nich. Mt18,3 I vece {jim}přípisek soudobého korektora: začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad, pravi vám: začátek komentované pasáželeč sě obrátíte a budete učiněnikonec pasáže s variantním překladem neobrátíte li sě a nebudete li učiněnivariantní překlad jakožto maličtí, začátek komentované pasáženevendetekonec pasáže s variantním překladem nevejdetevariantní překlad v královstvie nebeské. Mt18,4 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IX, Lucecizojazyčný text XVIIa) Protož ktož kolivěk se poníží jako maličký tento, tenť jest větčí v království začátek komentované pasáženebeskémkonec pasáže s variantním překladem božiemvariantní překlad. Mt18,5 A ktož začátek komentované pasážepřijalkonec pasáže s variantním překladem přijmulvariantní překlad by jednoho {maličkého}přípisek soudobého korektora začátek komentované pasážetakovéhokonec pasáže s variantním překladem takéhovariantní překlad začátek komentované pasáževe jménokonec pasáže s variantním překladem ve jměvariantní překlad mé, mě přijímá. Mt18,6 A ktož by pohoršil jednoho začátek komentované pasážez těchtokonec pasáže s variantním překladem z mýchvariantní překlad začátek komentované pasážemaličkýchkonec pasáže s variantním překladem najmenšíchvariantní překlad, jenž u mě věřie, hodné jest jemu, aby byl začátek komentované pasážezavěšenkonec pasáže s variantním překladem zvázánvariantní překlad žrnov osličí na hrdlo jeho, a začátek komentované pasážeutopenkonec pasáže s variantním překladem pohříženvariantní překlad byl v hlubokosti mořské. Mt18,7 Běda světu ot pohoršenie! Neb začátek komentované pasáženuzno jestkonec pasáže s variantním překladem musie to býtivariantní překlad, aby přišla pohoršenie, začátek komentované pasážežekonec pasáže s variantním překladem nebvariantní překlad musie {to}přípisek soudobého korektora býti, však ale běda člověku tomu, skrze začátek komentované pasáženěhožtokonec pasáže s variantním překladem kteréhožvariantní překlad pohoršenie přijde! Mt18,8 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IX k) Ač ruka tvá neb noha tvá horší tě, uřež ji a zavrz od sebe! Dobré jest tobě v život vjíti mdlému neb začátek komentované pasážeklécavémukonec pasáže s variantním překladem kulhavémuvariantní překlad, než dvě ruce neb dvě noze majíce puštěnu býti začátek komentované pasážeu věčný oheňkonec pasáže s variantním překladem v oheň věčnývariantní překlad. Mt18,9 A pakli oko tvé horší tě, vylup je a zavrz od sebe! Dobré jest tobě jedno oko majícému v život vjíti, než dvě oči majícému začátek komentované pasážeuvrženukonec pasáže s variantním překladem puštěnuvariantní překlad býti začátek komentované pasážeu věčný oheňkonec pasáže s variantním překladem v oheň věčnývariantní překlad. Mt18,10 (Sám:) Vizte, abyšte nepotupili jednoho z těchto maličkých! začátek komentované pasážeJistěkonec pasáže s variantním překladem Nebovariantní překlad pravi vám, že anjelé jich v nebesiech vždycky vidie obličej otce

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).