[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<17v18r18v19r19v20r20v21r21v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[19v]číslo strany rukopisui odkud[674]korektor přepisuje „-d-“ na „t“ {tehdy[675]}přípisek soudobého korektora má kúkol? Mt13,28 I vece jim: Nepřietel člověk to učinil. začátek komentované pasážeI vecechu[cx]vecechu] wechechukonec pasáže s variantním překladem A řekli sú[676]připsáno nad řádkem a při okrajivariantní překlad jemu sluhy[677]korektor v úseku „I…sluhy“ naznačuje změnu slovosledu: Chceš li, jdeme[678]„-e“ škrtnuto začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad vytrháme jej. Mt13,29 I vece: {Nic[679]}přípisek soudobého korektora, neb snad trhajíce kúkol, vytrhali[cy]vytrhali] wytrahali byšte spolu s ním i pšenici. Mt13,30 Nechte obého rósti až do žně, a v čas žně diem žencóm: začátek komentované pasážeVytrhajtekonec pasáže s variantním překladem Zbeřtevariantní překlad najprvé kúkol a svěžte jej v snopky k pálení, ale pšenici začátek komentované pasážezbeřtekonec pasáže s variantním překladem shromazďtevariantní překlad do stodoly mé.“ Mt13,31 začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad propověděl jim jiné podobenstvie řka:[680]korektor v úseku „I…řka“ naznačuje změnu slovosledu {F}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIIh, Lucecizojazyčný text 13b)[681]viz Mc 4,30–32, L 13,18–19 „Podobno jest královstvie nebeské zrnu hořčičnému[682]k úseku „zrnu hořčičnému“ připsáno při okraji vulgátní znění: „grano sinapis“, kteréžto vzav člověk sál na svém poli, Mt13,32 ješto jest najmenšie mezi[683]korektor v úseku „ješto…mezi“ naznačuje změnu slovosledu všemi semeny, a když vzroste, větčie[684]„-i-“ nadepsáno jest začátek komentované pasáževšech zelinkonec pasáže s variantním překladem nade všecko zelévariantní překlad. I bývá dřevo, tak že ptáci nebeščí přídúce i začátek komentované pasážepřěbývají[685]škrtnutokonec pasáže s variantním překladem přěbývati budúvariantní překlad na ratolestech jeho.“ Mt13,33 Jiné podobenstvie mluvil jest jim {řka[686]}přípisek soudobého korektora: {G}textový orientátor „Podobno jest královstvie nebeské kvasu, začátek komentované pasážejejžtokonec pasáže s variantním překladem kterýžvariantní překlad vzemši žena skryla jest ve třech[cz]třech] trziech měřičkách múky, až i[687]škrtnuto korektorem vzkysalo jest[688]korektor v úseku „až…jest“ naznačuje změnu slovosledu všecko.“ Mt13,34 {H}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIII I)[689]viz Mc 4,33–34, druhý odkaz nejasný Tyto všecky věci mluvil jest jim[690]škrtnuto Ježíš v podobenstvích k zástupóm a začátek komentované pasážebez podobenstvíkonec pasáže s variantním překladem bez pohádekvariantní překlad nemluvieše jim, Mt13,35 aby sě naplnilo, což řčeno jest skrzě proroka řkúcého (Isaecizojazyčný text LXXVII)[691]viz Is 77,2: Otevru začátek komentované pasážev podobenstvíchkonec pasáže s variantním překladem v příslovíchvariantní překlad usta má začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad vypravím skryté věci ot počátka světa. Mt13,36 Tehdy začátek komentované pasážeopustivkonec pasáže s variantním překladem rozpustiv[692]částečně přepsáno a zároveň připsáno nad řádkemvariantní překlad zástupy přijide do domu i přistúpichu k němu učedlníci jeho řkúce: „Vylož nám podobenstvie o kúkoli zemském.“ Mt13,37 začátek komentované pasážeJenžkonec pasáže s variantním překladem A onvariantní překlad odpověděv vece: „začátek komentované pasážeKto[693]škrtnutokonec pasáže s variantním překladem Ten ještovariantní překlad sěje[da]sěje] ſegie dobré siemě, jest syn člověka. Mt13,38 {A[694]}přípisek soudobého korektora pole jest svět.

X
cxvecechu] wechechu
cyvytrhali] wytrahali
cztřech] trziech
dasěje] ſegie
674korektor přepisuje „-d-“ na „t“
675připsáno nad řádkem
676připsáno nad řádkem a při okraji
677korektor v úseku „I…sluhy“ naznačuje změnu slovosledu
678„-e“ škrtnuto
679připsáno nad řádkem
680korektor v úseku „I…řka“ naznačuje změnu slovosledu
681viz Mc 4,30–32, L 13,18–19
682k úseku „zrnu hořčičnému“ připsáno při okraji vulgátní znění: „grano sinapis“
683korektor v úseku „ješto…mezi“ naznačuje změnu slovosledu
684„-i-“ nadepsáno
685škrtnuto
686připsáno nad řádkem
687škrtnuto korektorem
688korektor v úseku „až…jest“ naznačuje změnu slovosledu
689viz Mc 4,33–34, druhý odkaz nejasný
690škrtnuto
691viz Is 77,2
692částečně přepsáno a zároveň připsáno nad řádkem
693škrtnuto
694připsáno nad řádkem
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).