[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<16v17r17v18r18v19r19v20r20v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[18v]číslo strany rukopisuzástupové mnozí, tak že na lodičku vstúpiv seděl, a vešken zástup stáše na břěze[633]korektor přepisuje na „břěhu“. Mt13,3 I mluvil jest jim mnoho začátek komentované pasážev příslovíkonec pasáže s variantním překladem v příslovích[634]připsáno při horním okrajivariantní překlad řka (Marcicizojazyčný text IIIIa)[635]Mc 4,1–9: „Aj, vyšel jest, jenž rosievá rosévat semene svého. Mt13,4 A když rosievá, některá {sěmena[636]}přípisek soudobého korektora padechu vedlé cěsty, a přijidechu ptáci nebeští i sněchu jě. Mt13,5 Ale jiná padechu v zemi skalnú, ktežto nemějéchu mnoho[637]nad „mnoho“ připsáno „hlubokosti“, snad doplnění podle konce verše? země[638]korektor v úseku „mnoho země“ naznačuje změnu slovosledu, a ihned[639]před tím zapsáno a škrtnuto „a inhed“ vzešla sú, neb nemějiechu hlubokosti země. Mt13,6 A když slunce vzešlo, usvadechu, a že neměla sú kořene[640]korektor v úseku „že…kořene“ naznačuje změnu slovosledu, uschla sú. Mt13,7 A[641]podtečkováno jiná pak padechu mezi trnie a vzrostla začátek komentované pasážekonec pasáže s variantním překladem jestvariantní překlad trnie i udusichu je. Mt13,8 Ale jiná padechu v zemi dobrú i vydachu požitek. začátek komentované pasážeJinékonec pasáže s variantním překladem Jinívariantní překlad stý, začátek komentované pasážejinékonec pasáže s variantním překladem jinívariantní překlad šestdesátý, začátek komentované pasážejinékonec pasáže s variantním překladem jinívariantní překlad třidsátý[642]korektor nadepisuje „-c-“. Mt13,9 (Lucecizojazyčný text VIIIf, Marcicizojazyčný text IIII)[643]viz L 8,8, Mc 4,9 Kto má uši k slyšení, slyš!“ Mt13,10 A přistúpivše učedlníci, vecechu jemu: „Proč v podobenstvích mluvíš jim?“ Mt13,11 začátek komentované pasážeJenžkonec pasáže s variantním překladem A onvariantní překlad odpověděv[644]korektor připisuje při okraji „ot-“, vece[ct]vece] weci jim: „začátek komentované pasážeNebkonec pasáže s variantním překladem Ževariantní překlad vám dáno jest znáti tajenstvie královstvie nebeského, {B}textový orientátor ale oněm nenie dáno. Mt13,12 Neb ktož má, bude jemu dáno i bude obiznost mieti. A ktož nemá, i to, což má, bude jemu odjato. Mt13,13 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIIb)[645]viz Mc 4,11–12 Protož začátek komentované pasážev příslovíchkonec pasáže s variantním překladem v podobenstvích[646]připsáno při okrajivariantní překlad mluvím jim, neb vidúce nevidie a slyšiece neslyšie ani rozumějí, Mt13,14 aby sě naplnilo v nich proroctvie Isaiáše (Xl)[647] viz Is 6,9–10, omylem označeno číslem kapitoly následujícího oddílu D, začátek komentované pasážejenž pravíkonec pasáže s variantním překladem řkúciehovariantní překlad: Slyšením uslyšíte, a neurozumiete, a vidúce viděti budete, a nebudete viděti, Mt13,15 že začátek komentované pasážeztvrdlokonec pasáže s variantním překladem ztučnělo[648]připsáno při okrajivariantní překlad jest srdce lidu tohoto, a ušima těžcě sú slyšeli a oči svoji zavřeli, aby nikdy očima neviděli[649]korektor v úseku „očima neviděli“ naznačuje změnu slovosledu a ušima neslyšeli a srdcem nerozuměli, a obrátili sě, abych je uzdravil. Mt13,16 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text Xl)[650]viz L 10,23–24 Ale vaši[651]korektor mění na duál „vašě“ blaho[19r]číslo strany rukopisuslavené[cu]blahoslavené] blahoſlavenie

X
ctvece] weci
cublahoslavené] blahoſlavenie
633korektor přepisuje na „břěhu“
634připsáno při horním okraji
635Mc 4,1–9
636připsáno při okraji
637nad „mnoho“ připsáno „hlubokosti“, snad doplnění podle konce verše?
638korektor v úseku „mnoho země“ naznačuje změnu slovosledu
639před tím zapsáno a škrtnuto „a inhed“
640korektor v úseku „že…kořene“ naznačuje změnu slovosledu
641podtečkováno
642korektor nadepisuje „-c-“
643viz L 8,8, Mc 4,9
644korektor připisuje při okraji „ot-“
645viz Mc 4,11–12
646připsáno při okraji
647 viz Is 6,9–10, omylem označeno číslem kapitoly následujícího oddílu D
648připsáno při okraji
649korektor v úseku „očima neviděli“ naznačuje změnu slovosledu
650viz L 10,23–24
651korektor mění na duál „vašě“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).