[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<19v20r20v21r21v22r22v23r23v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[21v]číslo strany rukopisuMt14,23 A pustiv zástup, {G}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIo, Lucecizojazyčný text VIc etcizojazyčný text Ve)[756]viz Mc 6,46, L 6,12 a 5,16 začátek komentované pasáževnidekonec pasáže s variantním překladem vstúpilvariantní překlad na horu sám modlit se. A když by večer, sám tu bieše[757]korektor v úseku „tu bieše“ naznačuje změnu slovosledu. Mt14,24 {H}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIp, Iohaniscizojazyčný text VIg)[758]viz Mc 6,47–49, J 6,16–21 A lodička prostřed moře zmietáše se vlnami, neb bieše protivný vietr. Mt14,25 A v čtvrté bděnie noci přijide k nim chodě na moři. Mt14,26 A vidúce jej na moři chodícieho, smútichu sě řkúce, že obluda jest, a pro strach křičeli jsú. Mt14,27 A ihned Ježíš mluvil jest jim řka (Soluscizojazyčný text:) ) „Mějte doufánie, jáť sem, neroďte se báti.“ Mt14,28 {I}textový orientátor A začátek komentované pasážePetr odpověděvkonec pasáže s variantním překladem otpověděv Petrvariantní překlad vece: „začátek komentované pasážeI jsi li ty[759]škrtnuto panekonec pasáže s variantním překladem Pane, ač si ty[760]připsáno nad řádkem a při okrajivariantní překlad, kaž mi k sobě přijíti na vodách.“ Mt14,29 A on vece: „Poď!“ začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad sstúpiv Petr z lodičky, chodieše na vodách, aby přišel k Ježíšovi; Mt14,30 začátek komentované pasážeA viděvkonec pasáže s variantním překladem Ale vidavariantní překlad vietr veliký, bál se. A když poče tonúti, začátek komentované pasážekřičelkonec pasáže s variantním překladem křičieševariantní překlad jest řka: „Pane, spasena mě učiň!“ Mt14,31 A ihned Ježíš začátek komentované pasáževztáhkonec pasáže s variantním překladem ztáhvariantní překlad ruku, chyti jej i vece jemu: „Malé viery, začátek komentované pasážepročs pochybovalkonec pasáže s variantním překladem proč si pochybilvariantní překlad?“ Mt14,32 {I[761]}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIq)[762]viz Mc 6,51 A když vstúpi na lodičku, přesta vietr. Mt14,33 A kteří v lodičce[dm]lodičce] lodiċe biechu, začátek komentované pasážepřijidechukonec pasáže s variantním překladem přišli súvariantní překlad začátek komentované pasážei modléchukonec pasáže s variantním překladem a klaněli súvariantní překlad sě jemu řkúce: „Věru, syn boží jsi!“ Mt14,34 {K}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIr, Lucecizojazyčný text Vf)[763]viz Mc 6,53–56, L 5,1 A když sě převezechu {přes mořě[764]}přípisek soudobého korektora, přijidechu do země začátek komentované pasážeGenezaretkonec pasáže s variantním překladem genezaretské[765]„-ské“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad. Mt14,35 A když jej začátek komentované pasážepoznachukonec pasáže s variantním překladem poznalivariantní překlad mužie toho miesta, poslachu po všie[766]„-e“ připsáno nad řádkem vlasti té i přinesechu jemu všecky, jenž se zle mějiechu, Mt14,36 a prosiechu jeho, aby začátek komentované pasážeaspoň podolka rúcha jeho dotkli sekonec pasáže s variantním překladem asa podolka rúcha jeho dotknuli sě[767]připsáno nad řádkem a při okrajivariantní překlad. A kteří kolivěk začátek komentované pasážedotýkáchu se, uzdraveni sú bylikonec pasáže s variantním překladem dotýkali sě, zdrávi učiněni sú[768]připsáno při spodním okrajivariantní překlad.

Matheicizojazyčný text XV.

Mt15,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIIa)[769]viz Mc 7,1–23 Tehdy přistúpichu k němu od Jeruzalé[22r]číslo strany rukopisuma

X
dmlodičce] lodiċe
756viz Mc 6,46, L 6,12 a 5,16
757korektor v úseku „tu bieše“ naznačuje změnu slovosledu
758viz Mc 6,47–49, J 6,16–21
759škrtnuto
760připsáno nad řádkem a při okraji
761dva úseky za sebou shodně značené (I)
762viz Mc 6,51
763viz Mc 6,53–56, L 5,1
764připsáno při okraji
765„-ské“ připsáno korektorem nad řádkem
766„-e“ připsáno nad řádkem
767připsáno nad řádkem a při okraji
768připsáno při spodním okraji
769viz Mc 7,1–23
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).