[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<16r16v17r17v18r18v19r19v20r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[18r]číslo strany rukopisuv srdci země tři dni a tři noci. Mt12,41 Mužie ninivitčtí vstanú v súdě s pokolením tiemto a potupie jě, neb sú činili pokánie pro kázanie Jonášovo. A aj, větčí nežli Jonáš tento. Mt12,42 {M}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIg)[616]viz L 11,24–26, vztahuje se k Mt 12,43 Králová od[617]korektor připisuje nad řádkem „ot-“ poledne vstane na súdě s pokolením tiemto začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad potupí jě. Neb jest přišla ot končin země slyšeti múdrost Šalomúnovu. A aj, viece nežli[618]„-li“ škrtnuto podtečkováním Šalomún tento. Mt12,43 A když nečistý duch vyjde[619]původně zřejmě „vynde“ od člověka[620]korektorem připsáno nad řádkem „ot člověka“, chodí po miestech začátek komentované pasážesuchýchkonec pasáže s variantním překladem svadlých[621]připsáno při okrajivariantní překlad, hledaje odpočinutie[622]korektorem připsáno při okraji „ot-“, a nenalezna. Mt12,44 Tehdy die: Vrátím sě do domu mého, odkud[623]korektorem připsáno nad řádkem „ot-“ sem vyšel. A přijda nalezne jej prázden, začátek komentované pasážechvostištěmikonec pasáže s variantním překladem pometlamivariantní překlad učištěný začátek komentované pasážea okrášlenýkonec pasáže s variantním překladem a ozdobený[624]připsáno při okraji jako „ozdobny“variantní překlad. Mt12,45 Tehdy jde a vezme sedm jiných duchóv s sebú horších sebe, a vendúce přebývají tam, a bývají poslednie věci člověka toho horšie prvních. {N}textový orientátor (Marcicizojazyčný text III, Lucecizojazyčný text VIIIg)[625]viz Mc 3,31–35, L 8,19–21 Tak bude i pokolení tomuto najhoršiemu.“ Mt12,46 {O}textový orientátor A když on ještě mluvieše k zástupóm, aj, mátě jeho i bratřie stáchu vně, hledajíce mluviti začátek komentované pasážes nímkonec pasáže s variantním překladem jemuvariantní překlad. Mt12,47 začátek komentované pasážeTehdy[626]přeškrtnutokonec pasáže s variantním překladem Ivariantní překlad vece jemu jeden: „Aj mátě tvá začátek komentované pasážeakonec pasáže s variantním překladem ivariantní překlad bratřie tvoji stojie vně hledajíce tebe.“ Mt12,48 začátek komentované pasážeTehdykonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad on odpověděv začátek komentované pasážetomu, jenž mu pravieše, vecekonec pasáže s variantním překladem sobě řkúciemu vecevariantní překlad:[627]připsáno při okrajizačátek komentované pasážeKtokonec pasáže s variantním překladem Kterávariantní překlad jest mátě má začátek komentované pasážea ktokonec pasáže s variantním překladem a kteří[628]připsáno při okrajivariantní překlad sú bratřie moji?“ Mt12,49 A ztáh ruku svú na učedlníky své vece: „Aj, mátě má i bratřie moji. Mt12,50 Neb ktož kolivěk začátek komentované pasážeučiníkonec pasáže s variantním překladem činí[629]„u-“ korektorem podtečkovánovariantní překlad vóli otce mého, jenž v nebesiech jest, ten[630]korektor připisuje nad řádkem „-ť“ jest mój bratr i sestra i mátě[631]korektor v úseku „ten…mátě“ naznačuje změnu slovosledu.“

Matheicizojazyčný text XIII.

Mt13,1 {A}textový orientátor (Lucecizojazyčný text VIIIa, Marcicizojazyčný text IIIIa)[632]viz L 8,4–8, Mc 4,1–9 V ten den vyšed Ježíš z domu, sedieše podlé moře. Mt13,2 I sebrachu sě k němu

X
616viz L 11,24–26, vztahuje se k Mt 12,43
617korektor připisuje nad řádkem „ot-“
618„-li“ škrtnuto podtečkováním
619původně zřejmě „vynde“
620korektorem připsáno nad řádkem „ot člověka“
621připsáno při okraji
622korektorem připsáno při okraji „ot-“
623korektorem připsáno nad řádkem „ot-“
624připsáno při okraji jako „ozdobny“
625viz Mc 3,31–35, L 8,19–21
626přeškrtnuto
627připsáno při okraji
628připsáno při okraji
629„u-“ korektorem podtečkováno
630korektor připisuje nad řádkem „-ť“
631korektor v úseku „ten…mátě“ naznačuje změnu slovosledu
632viz L 8,4–8, Mc 4,1–9
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).