[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<19v20r20v21r21v22r22v23r23v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mt14,23 A pustiv zástup, {G}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIo, Lucecizojazyčný text VIc etcizojazyčný text Ve) začátek komentované pasáževnidekonec pasáže s variantním překladem vstúpilvariantní překlad na horu sám modlit se. A když by večer, sám tu bieše. Mt14,24 {H}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIp, Iohaniscizojazyčný text VIg) A lodička prostřed moře zmietáše se vlnami, neb bieše protivný vietr. Mt14,25 A v čtvrté bděnie noci přijide k nim chodě na moři. Mt14,26 A vidúce jej na moři chodícieho, smútichu sě řkúce, že obluda jest, a pro strach křičeli jsú. Mt14,27 A ihned Ježíš mluvil jest jim řka (Soluscizojazyčný text:) ) „Mějte doufánie, jáť sem, neroďte se báti.“ Mt14,28 {I}textový orientátor A začátek komentované pasážePetr odpověděvkonec pasáže s variantním překladem otpověděv Petrvariantní překlad vece: „začátek komentované pasážeI jsi li ty panekonec pasáže s variantním překladem Pane, ač si tyvariantní překlad, kaž mi k sobě přijíti na vodách.“ Mt14,29 A on vece: „Poď!“ začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad sstúpiv Petr z lodičky, chodieše na vodách, aby přišel k Ježíšovi; Mt14,30 začátek komentované pasážeA viděvkonec pasáže s variantním překladem Ale vidavariantní překlad vietr veliký, bál se. A když poče tonúti, začátek komentované pasážekřičelkonec pasáže s variantním překladem křičieševariantní překlad jest řka: „Pane, spasena mě učiň!“ Mt14,31 A ihned Ježíš začátek komentované pasáževztáhkonec pasáže s variantním překladem ztáhvariantní překlad ruku, chyti jej i vece jemu: „Malé viery, začátek komentované pasážepročs pochybovalkonec pasáže s variantním překladem proč si pochybilvariantní překlad?“ Mt14,32 {I}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIq) A když vstúpi na lodičku, přesta vietr. Mt14,33 A kteří v lodičce biechu, začátek komentované pasážepřijidechukonec pasáže s variantním překladem přišli súvariantní překlad začátek komentované pasážei modléchukonec pasáže s variantním překladem a klaněli súvariantní překlad sě jemu řkúce: „Věru, syn boží jsi!“ Mt14,34 {K}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIr, Lucecizojazyčný text Vf) A když sě převezechu {přes mořě}přípisek soudobého korektora, přijidechu do země začátek komentované pasážeGenezaretkonec pasáže s variantním překladem genezaretskévariantní překlad. Mt14,35 A když jej začátek komentované pasážepoznachukonec pasáže s variantním překladem poznalivariantní překlad mužie toho miesta, poslachu po všie vlasti té i přinesechu jemu všecky, jenž se zle mějiechu, Mt14,36 a prosiechu jeho, aby začátek komentované pasážeaspoň podolka rúcha jeho dotkli sekonec pasáže s variantním překladem asa podolka rúcha jeho dotknuli sěvariantní překlad. A kteří kolivěk začátek komentované pasážedotýkáchu se, uzdraveni sú bylikonec pasáže s variantním překladem dotýkali sě, zdrávi učiněni súvariantní překlad.

Matheicizojazyčný text XV.

Mt15,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIIa) Tehdy přistúpichu k němu od Jeruzaléma

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).