[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<14v15r15v16r16v17r17v18r18v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[16v]číslo strany rukopisuzačátek komentované pasážeNečtli stekonec pasáže s variantním překladem Zdali ste nečtlivariantní překlad, (I Regnicizojazyčný text XXI)[546]viz 1 Rg 21,5–7 co jest[547]škrtnuto učinil David, když lačněl jest a kteří s ním biechu, Mt12,4 kterak všel jest do domu božieho a chleby posvátné jedl[548]korektor doplňuje jotaci jest[ch]jest] gieſt, kterých neslušalo jemu jiesti ani těm, kteří s ním biechu, jedné samým kněžím? Mt12,5 (Soluscizojazyčný text:) Anebo nečtli ste v zákoně, že v soboty kněžie v chrámě sobotu rušie, a bez hřéchu jsú? Mt12,6 Ale pravi vám, že začátek komentované pasážechrámukonec pasáže s variantním překladem nad chrámvariantní překlad věčí jest tento. Mt12,7 začátek komentované pasážeAby vědělikonec pasáže s variantním překladem Ale byšte viděli[549]připsáno při okraji, „viděli“ místo „věděli“variantní překlad, co jest: Milosrdenstvie chci, a ne oběti, nikdy byšte nepotupili nevinných. Mt12,8 Neboť pán syn člověka jest také nad[ci]nad] na sobotú.“ Mt12,9 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIf, Lucecizojazyčný text VIb)[550]viz Mc 3,1–6, L 6,6–11 A když jide odtud, vznide do zboru jich. Mt12,10 A aj, člověk, jenž mějieše[cj]mějieše] miegieſſie ruku uschlú, i tázáchu jeho řkúce: „Slušie li v sobotu[551]korektorem připsáno nad řádkem „-y“ uzdravovati?“ (A ostřieháchu[ck]ostřieháchu] oſtrzyechachu jeho, uzdravil li[cl]li] wzdrawili by v sobotu,)[552]dodaný text oproti Vulgatě i dalším staročeským biblím aby obžalovali jej. Mt12,11 (Marcicizojazyčný text I[553]čtení nejisté, snad Mc 3,2et Lucecizojazyčný text VI[554]viz L 6,7–9) Ale on vecě jim: „Kto bude z vás člověk, jenž má jednu ovci[555]korektor v úseku „jednu ovci“ naznačuje změnu slovosledu, a upadne li ta v sobotu v jámu, zdali nechytíte[556]„-te“ přeškrtnuto; text pod škrtnutím není zcela zřetelný, může být i „se“ sě a nevyzdvihnete[557]plurálová podoba „nechytíte a nevyzdvihnete“ je ojedinělá, není ve Vulgátě ani v dalších staročeských biblích; tenebit et levabit jie. Mt12,12 Čím viece člověk lepší jest ovce? A protož slušie v sobotu[558]korektor opravuje na „soboty“ dobřě činiti.“ Mt12,13 Tehdy vece člověku: „Ztiehni[cm]Ztiehni] ztiehnu ruku[559]zapsáno dvakrát, jednou škrtnuto podtečkováním svú!“ I ztěže a navrácena jest k zdraví jako {i[560]}přípisek soudobého korektora druhá. Mt12,14 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIa, Iohaniscizojazyčný text Xc etcizojazyčný text XIa supracizojazyčný text III etcizojazyčný text IX)[561]viz Mc 3,1–2, J 10,31 (?), J 11,46–53, Mt 3,7 (?), Mt 9,3. A vyšedše zákonníci, radu činiechu proti němu, kterak by ho zatratili. Mt12,15 Ale začátek komentované pasážeon {Ježíš}přípisek soudobého korektora věda, (Lyra: „Cogitaciones jich“[562]odkaz na tematicky blízký verš Mt 12,25 „Iesus autem sciens cogitationes eorum“, neb nic nenie jemu tajno.)[563]výklad Mikuláše z Lyry, připsáno při okraji, sr. LyraMat 83r, edice s. 447 odšel jest odtud; (Odšel: ne by se bál smrti, ale že budúcé má býti, aby někdeří mdlí křesťané nesmělí u protivenství, protož aby utiekanie jich jim nebylo mieno za hřiech[cn]hřiech] chrzyech chtěl[co]chtěl] chietiel ukázati skutkem, že utiekati protivenstvie někdy jest slušno, sicut dicitur Mathei Xcizojazyčný text[564]viz Mt 10,23.)[565] Výklad Mikuláše z Lyry, připsáno při okraji, sr. LyraMat 83r, edice s. 447 i jidechu po něm mnozí a uzdravil jě všeckny. Mt12,16 A přikázal jim, aby jeho nezjevovali, Mt12,17 aby sě naplnilo, co řečeno[566]před tím škrtnuto podtečkováním „řčeno“ jest skrze Isaiáše proroka řkúcého: Mt12,18 (XLII)[567]viz Is6 42,1–4

X
chjest] gieſt
cinad] na
cjmějieše] miegieſſie
ckostřieháchu] oſtrzyechachu
clli] wzdrawili
cmZtiehni] ztiehnu
cnhřiech] chrzyech
cochtěl] chietiel
546viz 1 Rg 21,5–7
547škrtnuto
548korektor doplňuje jotaci
549připsáno při okraji, „viděli“ místo „věděli“
550viz Mc 3,1–6, L 6,6–11
551korektorem připsáno nad řádkem „-y“
552dodaný text oproti Vulgatě i dalším staročeským biblím
553čtení nejisté, snad Mc 3,2
554viz L 6,7–9
555korektor v úseku „jednu ovci“ naznačuje změnu slovosledu
556„-te“ přeškrtnuto; text pod škrtnutím není zcela zřetelný, může být i „se“
557plurálová podoba „nechytíte a nevyzdvihnete“ je ojedinělá, není ve Vulgátě ani v dalších staročeských biblích; tenebit et levabit
558korektor opravuje na „soboty“
559zapsáno dvakrát, jednou škrtnuto podtečkováním
560připsáno nad řádkem
561viz Mc 3,1–2, J 10,31 (?), J 11,46–53, Mt 3,7 (?), Mt 9,3
562odkaz na tematicky blízký verš Mt 12,25 „Iesus autem sciens cogitationes eorum“
563výklad Mikuláše z Lyry, připsáno při okraji, sr. LyraMat 83r, edice s. 447
564viz Mt 10,23
565 Výklad Mikuláše z Lyry, připsáno při okraji, sr. LyraMat 83r, edice s. 447
566před tím škrtnuto podtečkováním „řčeno“
567viz Is6 42,1–4
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).