[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<17r17v18r18v19r19v20r20v21r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

blaho[19r]číslo strany rukopisuslavené[cu]blahoslavené] blahoſlavenie oči, že vidie, a uši, že slyšé. Mt13,17 začátek komentované pasážeNeb[652]škrtnuto zajistékonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám, že mnozí začátek komentované pasážeprorokovékonec pasáže s variantním překladem prorocivariantní překlad {a[653]}přípisek soudobého korektora spravedliví žádali sú viděti věci, které vy vidíte, a neviděli sú, a slyšeti ty věci, které slyšíte, a neslyšeli sú. Mt13,18 {E}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIIc, Lucecizojazyčný text VIIIc)[654]viz Mc 4,13–20, L 8,11–15 Protož vy slyšte příslovie rosievače. Mt13,19 Všeliký, jenž slyší slovo královstvie a nerozumie,[655]za „nerozumie“ škrtnuto „ale“ přijde duch zlý i vezme, což vsáto jest v srdce jeho: tenť jest, jenž začátek komentované pasážesátkonec pasáže s variantním překladem vsát[656]„v-“ připsáno korektorem při okrajivariantní překlad jest podlé cěsty. Mt13,20 Ale kterýž jest sát na skále[657]korektor v úseku „kterýž…skále“ naznačuje změnu slovosledu, ten[658]korektor připisuje nad řádkem „-ť“ jest, jenž slovo slyší a ihned s radostí začátek komentované pasážepřijmekonec pasáže s variantním překladem přijímá[659]připsáno nad řádkem a zopakováno i při okrajivariantní překlad to. Mt13,21 začátek komentované pasážeAkonec pasáže s variantním překladem Alevariantní překlad nemá v sobě kořena, začátek komentované pasážeale[660]podtečkovánokonec pasáže s variantním překladem nežvariantní překlad jest časný. A když se stane zamúcenie a protivenstvie pro slovo, ihned sě pohorší. Mt13,22 Alezačátek komentované pasáže ktožkonec pasáže s variantním překladem ten, který[661]připsáno při okrajivariantní překlad sát jest mezi trním, ten[662]korektor připisuje nad řádkem „-ť“ jest, začátek komentované pasážejenžkonec pasáže s variantním překladem kterývariantní překlad slovo slyší, a pečovánie světa tohoto začátek komentované pasážea obluda bohatstviekonec pasáže s variantním překladem a zklamánie sbožievariantní překlad udušuje slovo, a bez užitka bude učiněno. Mt13,23 Ale začátek komentované pasážejenž[cv]jenž] gezkonec pasáže s variantním překladem ten ješto[663]„ten“ a -„-što“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad v zemi dobrú sát jest, {tenť jest[664]}přípisek soudobého korektora, jenž slyší slovo a rozumie a požitek nese a činí; jistě začátek komentované pasážejinékonec pasáže s variantním překladem jiní[665]připsáno při okrajivariantní překlad stý, začátek komentované pasážejinékonec pasáže s variantním překladem a jinívariantní překlad šestdesátý a začátek komentované pasážejinékonec pasáže s variantním překladem jiní[666]„-í“ korektorem připsáno nad řádkemvariantní překlad pak třidcátý.“ Mt13,24 (Sám:) začátek komentované pasážeJiné přísloviekonec pasáže s variantním překladem Jinú pohádkuvariantní překlad propověděl[667]korektorem připsáno nad řádkem „-a-“ jim řka: „Podobno učiněno jest královstvie nebeské člověku, jenž jest rosěl siemě dobré na poli svém. Mt13,25 A když sú spali člověci (velcizojazyčný text lidé)[668]druhý překlad v základním textu, přišel jest nepřietel jeho začátek komentované pasážei nasálkonec pasáže s variantním překladem i nasěl; a nasál[669]dva překladyvariantní překlad jest kúkole mezi pšenici i otšel[670]přepsáno z „-d-“ jest. Mt13,26 A když vzroste[671]znovu připsáno nad řádkem jako „wrzroſte“ zelina a užitek učini, tehdy ukáza sě i kúkol. Mt13,27 A přistúpivše[cw]přistúpivše] pziſtupiwſie sluhy začátek komentované pasážehospodářovi[672]zapsáno „hospodarzy“ {hospodářě}přípisek soudobého korektora řekli sú jemu: Pane, všaks si[673]připsáno i při okraji dobrého semene začátek komentované pasáženasálkonec pasáže s variantním překladem vsálvariantní překlad na svém poli,

X
cublahoslavené] blahoſlavenie
cvjenž] gez
cwpřistúpivše] pziſtupiwſie
652škrtnuto
653připsáno při okraji
654viz Mc 4,13–20, L 8,11–15
655za „nerozumie“ škrtnuto „ale“
656„v-“ připsáno korektorem při okraji
657korektor v úseku „kterýž…skále“ naznačuje změnu slovosledu
658korektor připisuje nad řádkem „-ť“
659připsáno nad řádkem a zopakováno i při okraji
660podtečkováno
661připsáno při okraji
662korektor připisuje nad řádkem „-ť“
663„ten“ a -„-što“ připsáno korektorem nad řádkem
664připsáno při okraji
665připsáno při okraji
666„-í“ korektorem připsáno nad řádkem
667korektorem připsáno nad řádkem „-a-“
668druhý překlad v základním textu
669dva překlady
670přepsáno z „-d-“
671znovu připsáno nad řádkem jako „wrzroſte“
672zapsáno „hospodarzy“
673připsáno i při okraji
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).