[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<17v18r18v19r19v20r20v21r21v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

i odkud {tehdy}přípisek soudobého korektora má kúkol? Mt13,28 I vece jim: Nepřietel člověk to učinil. začátek komentované pasážeI vecechukonec pasáže s variantním překladem A řekli súvariantní překlad jemu sluhy: Chceš li, jdeme začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad vytrháme jej. Mt13,29 I vece: {Nic}přípisek soudobého korektora, neb snad trhajíce kúkol, vytrhali byšte spolu s ním i pšenici. Mt13,30 Nechte obého rósti až do žně, a v čas žně diem žencóm: začátek komentované pasážeVytrhajtekonec pasáže s variantním překladem Zbeřtevariantní překlad najprvé kúkol a svěžte jej v snopky k pálení, ale pšenici začátek komentované pasážezbeřtekonec pasáže s variantním překladem shromazďtevariantní překlad do stodoly mé.“ Mt13,31 začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad propověděl jim jiné podobenstvie řka: {F}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIIh, Lucecizojazyčný text 13b) „Podobno jest královstvie nebeské zrnu hořčičnému, kteréžto vzav člověk sál na svém poli, Mt13,32 ješto jest najmenšie mezi všemi semeny, a když vzroste, větčie jest začátek komentované pasáževšech zelinkonec pasáže s variantním překladem nade všecko zelévariantní překlad. I bývá dřevo, tak že ptáci nebeščí přídúce i začátek komentované pasážepřěbývajíkonec pasáže s variantním překladem přěbývati budúvariantní překlad na ratolestech jeho.“ Mt13,33 Jiné podobenstvie mluvil jest jim {řka}přípisek soudobého korektora: {G}textový orientátor „Podobno jest královstvie nebeské kvasu, začátek komentované pasážejejžtokonec pasáže s variantním překladem kterýžvariantní překlad vzemši žena skryla jest ve třech měřičkách múky, až i vzkysalo jest všecko.“ Mt13,34 {H}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIII I) Tyto všecky věci mluvil jest jim Ježíš v podobenstvích k zástupóm a začátek komentované pasážebez podobenstvíkonec pasáže s variantním překladem bez pohádekvariantní překlad nemluvieše jim, Mt13,35 aby sě naplnilo, což řčeno jest skrzě proroka řkúcého (Isaecizojazyčný text LXXVII): Otevru začátek komentované pasážev podobenstvíchkonec pasáže s variantním překladem v příslovíchvariantní překlad usta má začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad vypravím skryté věci ot počátka světa. Mt13,36 Tehdy začátek komentované pasážeopustivkonec pasáže s variantním překladem rozpustivvariantní překlad zástupy přijide do domu i přistúpichu k němu učedlníci jeho řkúce: „Vylož nám podobenstvie o kúkoli zemském.“ Mt13,37 začátek komentované pasážeJenžkonec pasáže s variantním překladem A onvariantní překlad odpověděv vece: „začátek komentované pasážeKtokonec pasáže s variantním překladem Ten ještovariantní překlad sěje dobré siemě, jest syn člověka. Mt13,38 {A}přípisek soudobého korektora pole jest svět.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).