[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<15v16r16v17r17v18r18v19r19v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[17v]číslo strany rukopisuŽe všeliký[cq]všeliký] wſieliky hřiech (z nevěděnie)[592]doplněno oproti Vulgátě začátek komentované pasážea rúhaniekonec pasáže s variantním překladem a porúhanievariantní překlad odpuštěno[593]korektor připisuje nad řádkem „ot-“ bude člověkóm (velcizojazyčný text lidem)[594]druhý překlad v základním textu, (Marcicizojazyčný text IIId, Lucecizojazyčný text XII, Iohaniscizojazyčný text VI)[595]viz Mc 3,28–29, L 12,10, J 6,65 (?) ale duch začátek komentované pasážerúhaniekonec pasáže s variantním překladem porúhanie[596]připsáno nad řádkem a zopakováno při horním okrajivariantní překlad nebude odpuštěn[597]korektor připisuje nad řádkem „-t-“. Mt12,32 A začátek komentované pasážektož kolikonec pasáže s variantním překladem ktož kolivěk[598]„-věk“ korektor připisuje při okrajivariantní překlad die slovo proti synu člověka, bude odpuštěno[599]korektor připisuje nad řádkem „-t-“ jemu. Ale ktož die slovo proti duchu svatému[600]korektor v úseku „die…svatému“ naznačuje změnu slovosledu, nebude odpuštěno[601]korektor připisuje při okraji „ot-“ jemu ani na tomto světě ani na budúciem. Mt12,33 (Soluscizojazyčný text:) Neb čiňte dřevo dobré a ovoce jeho dobré, aneb čiňte dřevo zlé a ovoce jeho zlé. Zajisté po ovoci dřevo poznáno bývá. Mt12,34 začátek komentované pasážeNárodové hadovíkonec pasáže s variantním překladem Pokolenie hadové[602]připsáno při okrajivariantní překlad, kterak móžete dobré věci mluviti jsúce zlí? {I}textový orientátor (Lucecizojazyčný text VIg)[603]viz L 6,44–45 začátek komentované pasážeVšakkonec pasáže s variantním překladem Nebvariantní překlad z hojnosti srdce usta mluvie. (Liraquecizojazyčný text: Slovo zevnitř jest znamenie vnitřnieho počětie hiccizojazyčný text)[604]Výklad Mikuláše z Lyry, sr. LyraMat 87r, edice s. 463 Mt12,35 Dobrý člověk z dobrého pokladu (Liracizojazyčný text: Z dobré vóle, jenž jako poklad skrytý tají se vnitř v paměti hiccizojazyčný text)[605]Výklad Mikuláše z Lyry, sr. LyraMat 87r, edice s. 463 vynášé dobré věci (slova),[606]podle Lyrova výkladu „profert bona, scilicet verba et facta“, sr. edice LyraMat, s. 462 a zlý člověk ze zlého pokladu vynášé začátek komentované pasážezlá slovakonec pasáže s variantním překladem zlé věcivariantní překlad. Mt12,36 A pravi vám, že každé slovo prázdné, kteréž mluviti budú člověkové (velcizojazyčný text lidé)[607]druhý překlad v základním textu, vydadie počet[cr]počet] pociet z něho v den súdný[608]korektor v úseku „v…súdný“ naznačuje změnu slovosledu. Mt12,37 Jistě z slov tvých budeš spravedliv[609]korektor v úseku „spravedliv budeš“ naznačuje změnu slovosledu učiněn a z slov[cs]slov] ſlowy tvých budeš potupen.“ Mt12,38 {K}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIIIb, Lucecizojazyčný text XIc, Iohaniscizojazyčný text IIc etcizojazyčný text XVIf)[610]viz Mc 8,11–12, L 11,16, J 2,23 (?) a J 6,30 (patrně omylem zapsáno „16“) Tehdy odpověděchu jemu někteří z mistróv a začátek komentované pasážez zákonníkóvkonec pasáže s variantním překladem a z oddělencóv[611]čtení nejisté, zapsáno jako „a zz odyelencow“variantní překlad řkúce: „Mistře, chceme od[612]korektor připisuje při okraji „ot“ tebe znamenie viděti.“ Mt12,39 začátek komentované pasážeJenžkonec pasáže s variantním překladem A onvariantní překlad odpověděv vece jim: {L}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIh)[613]viz L 11,17 „Pokolenie zlé a cizoložné znamenie hledá, a znamenie nebude dáno jemu, jedné znamenie Jonáše proroka. Mt12,40 Nebo[614]„-o“ vyradováno začátek komentované pasážejakožkonec pasáže s variantním překladem jakožto[615]„-to“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad Jonáš byl jest v břiše velryba tři dni a tři noci, tak bude syn člověka

X
cqvšeliký] wſieliky
crpočet] pociet
csslov] ſlowy
592doplněno oproti Vulgátě
593korektor připisuje nad řádkem „ot-“
594druhý překlad v základním textu
595viz Mc 3,28–29, L 12,10, J 6,65 (?)
596připsáno nad řádkem a zopakováno při horním okraji
597korektor připisuje nad řádkem „-t-“
598„-věk“ korektor připisuje při okraji
599korektor připisuje nad řádkem „-t-“
600korektor v úseku „die…svatému“ naznačuje změnu slovosledu
601korektor připisuje při okraji „ot-“
602připsáno při okraji
603viz L 6,44–45
604Výklad Mikuláše z Lyry, sr. LyraMat 87r, edice s. 463
605Výklad Mikuláše z Lyry, sr. LyraMat 87r, edice s. 463
606podle Lyrova výkladu „profert bona, scilicet verba et facta“, sr. edice LyraMat, s. 462
607druhý překlad v základním textu
608korektor v úseku „v…súdný“ naznačuje změnu slovosledu
609korektor v úseku „spravedliv budeš“ naznačuje změnu slovosledu
610viz Mc 8,11–12, L 11,16, J 2,23 (?) a J 6,30 (patrně omylem zapsáno „16“)
611čtení nejisté, zapsáno jako „a zz odyelencow“
612korektor připisuje při okraji „ot“
613viz L 11,17
614„-o“ vyradováno
615„-to“ připsáno korektorem nad řádkem
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).