[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<11v12r12v13r13v14r14v15r15v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[13v]číslo strany rukopisuzačátek komentované pasážei po hrádciech[440]přepsáno z původního „po hradech“konec pasáže s variantním překladem i po kastelechvariantní překlad, uče v školách jich a káže čtenie královstvie a uzdravuje začátek komentované pasáževšeliké neduhykonec pasáže s variantním překladem každý neduh[441]připsáno částečně nad řádkemvariantní překlad začátek komentované pasážea všelikúkonec pasáže s variantním překladem a každúvariantní překlad nemoc. Mt9,36 {G}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VI, I)[442]viz Mc 6,34; druhý odkaz nejasný, snad 1,34 začátek komentované pasážeA viděvkonec pasáže s variantním překladem a vidavariantní překlad zástupy, slitova se nad nimi, neb biechu trápeni a ležéce jakožto ovce, nemajíce pastýře. Mt9,37 Tehdy vece učedlníkóm svým: {H}textový orientátor (Lucecizojazyčný text Xa)[443]viz L 10,2 Žen zajisté mnohá, ale dělníkóv málo, Mt9,38 protož proste pána žni, ať pošle dělníky na žen svú.

Matheicizojazyčný text X.

Mt10,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 3d, Lucecizojazyčný text IXa)[444]viz Mc 3,13–19, L 9,1–9 A svolav dvanádct[445]přepsáno na „dvanádst“ učedlníkóv svých, dal jim moc nad duchy nečistými, aby vymietali jě a uzdravovali všecky neduhy a všelikú nemoc. Mt10,2 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIe, Lucecizojazyčný text VId)[446]viz Mc 3,16, L 6,14–15 A dvanádcti učedlníkóv jména sú tato: Prvý Šimon, jenž slove Petr, a Ondřej, bratr jeho, Mt10,3 Jakub Zebedeóv a Jan, bratr jeho, Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matúš, zevný hřiešník, a Jakub Alpheóv, Thadeus, Mt10,4 Šimon Kananejský a Judáš Škarioth, jenž i zradil[447]„-r-“ nadepsáno jest jeho. Mt10,5 Těch dvanádct poslal Ježíš, přikázav jim a řka (Sám:)[448]při okraji připsán latinský přípisek „primo anno in fine sue predicationis. In via gencium“ „Na cěstu pohanskú neodcházejte a do měst samaritánských začátek komentované pasáženevcházejte[bq]nevcházejte] newchayzetekonec pasáže s variantním překladem nechoďte[449]připsáno při okrajivariantní překlad, Mt10,6 ale radějše děte[450]korektor připisuje při okraji „j-“ k ovcém, kteréž sú zahynuly, domu israhelského. Mt10,7 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIc[451]odkaz nejasný, snad Mc 3,10 (?) etcizojazyčný text VIc, Lucecizojazyčný text IXb etcizojazyčný text Xb-c)[452]viz Mc 6,7–12, L 9,2, L 10,5–9 začátek komentované pasážeA šedšekonec pasáže s variantním překladem A jdúcvariantní překlad kažte začátek komentované pasážeřkúcekonec pasáže s variantním překladem praviece[453]připsáno při okraji, obtížně čitelné, emendováno podle BiblBočvariantní překlad, žeť se přiblíži královstvie nebeské. Mt10,8 Nemocné uzdravujte, mrtvé křeste, malomocné čisťte[br]čisťte] cziſte, diábly vymietajte; darmo ste vzeli, darmo dávajte. Mt10,9 Neroďte sobě sobiti zlata ani střiebra ani peněz na vašich pasiech, Mt10,10 ani začátek komentované pasážetobolky {mošny[454]}přípisek soudobého korektora na cěstě ani dvú sukní ani obuvi ani začátek komentované pasážeholikonec pasáže s variantním překladem metly[455]připsáno při spodním okrajivariantní překlad, neb hoden jest dělník pokrmu svého. Mt10,11 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text Xc etcizojazyčný text IXb, Marcicizojazyčný text VId)[456]viz L 10,7–8, L 9,4–5, Mc 6,10 A do kteréhož koli

X
bqnevcházejte] newchayzete
brčisťte] cziſte
440přepsáno z původního „po hradech“
441připsáno částečně nad řádkem
442viz Mc 6,34; druhý odkaz nejasný, snad 1,34
443viz L 10,2
444viz Mc 3,13–19, L 9,1–9
445přepsáno na „dvanádst“
446viz Mc 3,16, L 6,14–15
447„-r-“ nadepsáno
448při okraji připsán latinský přípisek „primo anno in fine sue predicationis. In via gencium“
449připsáno při okraji
450korektor připisuje při okraji „j-“
451odkaz nejasný, snad Mc 3,10 (?)
452viz Mc 6,7–12, L 9,2, L 10,5–9
453připsáno při okraji, obtížně čitelné, emendováno podle BiblBoč
454připsáno při spodním okraji, velmi obtížně čitelné, emendováno podle BiblBoč
455připsáno při spodním okraji
456viz L 10,7–8, L 9,4–5, Mc 6,10
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).