[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<15r15v16r16v17r17v18r18v19r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[17r]číslo strany rukopisuAj, dietě mé vyvolené, začátek komentované pasážeježtokonec pasáže s variantním překladem kteréžtovariantní překlad sem vyvolil, milý mój, v němžto[568]před tím škrtnuto podtečkováním „v niež“ sě dobře líbilo duši mé. Položím duch mój na něho a súd začátek komentované pasáželidemkonec pasáže s variantním překladem národómvariantní překlad zvěstovati bude[569]škrtnuto velcizojazyčný text[570]škrtnuto zvěstuje[571]druhý překlad v základním textu. Mt12,19 Nebude sě svářiti ani volati ani uslyší kto na uliciech hlasu jeho. Mt12,20 Třsti začátek komentované pasážepotřesenékonec pasáže s variantním překladem hýbavévariantní překlad nezetře a dřeva[572]korektor doplňuje jotaci, ješto sě kúří, začátek komentované pasáženezhasíkonec pasáže s variantním překladem neuhasí[573]korektor připisuje nad řádkem „-u-“variantní překlad, až vyvrže k vítězství súd Mt12,21 a ve jménu[574]korektor připisuje nad řádkem „-o“ (ve jméno) jeho začátek komentované pasáželidékonec pasáže s variantním překladem národové[575]připsáno při horním okrajivariantní překlad budú naději mieti. Mt12,22 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIc, Marcicizojazyčný text VII)[576]viz L 11,14–15, Mc 7,32–35 Tehda by jemu dodán, jenž mějieše diábelstvo, slepý a němý, a uzdravi jeho, tak že vidieše a mluvieše. Mt12,23 {E}textový orientátor (Iohaniscizojazyčný text VIId)[577]viz J 7,26 začátek komentované pasážeI báchu sěkonec pasáže s variantním překladem I zděsichu sě[578]připsáno při okrajivariantní překlad všickni zástupové a vecechu: „Zdali jest tento syn Davidóv?“ Mt12,24 {F}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIf, Lucecizojazyčný text XIf)[579]viz Mc 3,22, L 11,17–23 Ale zákonníci začátek komentované pasážeslyševšekonec pasáže s variantním překladem uslyševše[580]„-u“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad, začátek komentované pasážepraviechukonec pasáže s variantním překladem řekli súvariantní překlad: „Tento nevymietá diáblóv, jedné Belzebubem, kniežetem diábelským.“ Mt12,25 {F[581]}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIg, Lucecizojazyčný text XIf)[582]viz Mc 3,24–26, L 11,17 A Ježíš věda myšlenie jich, řekl jim: „začátek komentované pasážeKaždékonec pasáže s variantním překladem Všelikévariantní překlad královstvie proti sobě rozdělené zpuštěno bude[583]korektor v úseku „zpuštěno…bude“ naznačuje změnu slovosledu {G}textový orientátor začátek komentované pasážea všelikékonec pasáže s variantním překladem a každévariantní překlad město nebo dóm[584]připsáno červeně při okraji rozdělený proti sobě nestane. Mt12,26 A poňavadž diábel diábla vymietá, proti sobě rozdělen jest, kterak tehdy stane královstvie jeho? Mt12,27 začátek komentované pasážeA poňavadžkonec pasáže s variantním překladem A pakli[585]připsáno nad řádkem i při okrajivariantní překlad já Belzebubem vymietám diábly, synové vaši kým vymietají? Protož oni budú súdce vaši. Mt12,28 {A[586]}přípisek soudobého korektora pakli já v duchu začátek komentované pasážebožiemkonec pasáže s variantním překladem svatémvariantní překlad vymietám diábly, tehdy přišlo jest mezi vy královstvie božie. Mt12,29 začátek komentované pasážeNebokonec pasáže s variantním překladem Anebo[587]„A-“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad kterak móž kto[588]korektor v úseku „Nebo…móž“ naznačuje změnu slovosledu vjíti do domu silného a orudie jeho pobrati, začátek komentované pasážejedné když dřéve svieže[cp]svieže] ſwieziekonec pasáže s variantním překladem prvé svieže li[589]připsáno při okrajivariantní překlad silného, a tehdy dóm jeho poplení? Mt12,30 Ktož nenie se mnú, proti mně jest, {H}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIh, Lucecizojazyčný text XIf)[590]viz Mc 3,28–29, L 11,23 a ktož nesbierá se mnú, rozptyluje. Mt12,31 Protož pravi[591]korektor opravuje na „pravím“ připsáním „-m“ pod řádkem vám:

X
cpsvieže] ſwiezie
568před tím škrtnuto podtečkováním „v niež“
569škrtnuto
570škrtnuto
571druhý překlad v základním textu
572korektor doplňuje jotaci
573korektor připisuje nad řádkem „-u-“
574korektor připisuje nad řádkem „-o“ (ve jméno)
575připsáno při horním okraji
576viz L 11,14–15, Mc 7,32–35
577viz J 7,26
578připsáno při okraji
579viz Mc 3,22, L 11,17–23
580„-u“ připsáno korektorem nad řádkem
581vnitřní členění nenavazuje, dvakrát za sebou (F)
582viz Mc 3,24–26, L 11,17
583korektor v úseku „zpuštěno…bude“ naznačuje změnu slovosledu
584připsáno červeně při okraji
585připsáno nad řádkem i při okraji
586připsáno nad řádkem
587„A-“ připsáno korektorem nad řádkem
588korektor v úseku „Nebo…móž“ naznačuje změnu slovosledu
589připsáno při okraji
590viz Mc 3,28–29, L 11,23
591korektor opravuje na „pravím“ připsáním „-m“ pod řádkem
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).