[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<16v17r17v18r18v19r19v20r20v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zástupové mnozí, tak že na lodičku vstúpiv seděl, a vešken zástup stáše na břěze. Mt13,3 I mluvil jest jim mnoho začátek komentované pasážev příslovíkonec pasáže s variantním překladem v příslovíchvariantní překlad řka (Marcicizojazyčný text IIIIa): „Aj, vyšel jest, jenž rosievá rosévat semene svého. Mt13,4 A když rosievá, některá {sěmena}přípisek soudobého korektora padechu vedlé cěsty, a přijidechu ptáci nebeští i sněchu jě. Mt13,5 Ale jiná padechu v zemi skalnú, ktežto nemějéchu mnoho země, a ihned vzešla sú, neb nemějiechu hlubokosti země. Mt13,6 A když slunce vzešlo, usvadechu, a že neměla sú kořene, uschla sú. Mt13,7 A jiná pak padechu mezi trnie a vzrostla začátek komentované pasážekonec pasáže s variantním překladem jestvariantní překlad trnie i udusichu je. Mt13,8 Ale jiná padechu v zemi dobrú i vydachu požitek. začátek komentované pasážeJinékonec pasáže s variantním překladem Jinívariantní překlad stý, začátek komentované pasážejinékonec pasáže s variantním překladem jinívariantní překlad šestdesátý, začátek komentované pasážejinékonec pasáže s variantním překladem jinívariantní překlad třidsátý. Mt13,9 (Lucecizojazyčný text VIIIf, Marcicizojazyčný text IIII) Kto má uši k slyšení, slyš!“ Mt13,10 A přistúpivše učedlníci, vecechu jemu: „Proč v podobenstvích mluvíš jim?“ Mt13,11 začátek komentované pasážeJenžkonec pasáže s variantním překladem A onvariantní překlad odpověděv, vece jim: „začátek komentované pasážeNebkonec pasáže s variantním překladem Ževariantní překlad vám dáno jest znáti tajenstvie královstvie nebeského, {B}textový orientátor ale oněm nenie dáno. Mt13,12 Neb ktož má, bude jemu dáno i bude obiznost mieti. A ktož nemá, i to, což má, bude jemu odjato. Mt13,13 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIIb) Protož začátek komentované pasážev příslovíchkonec pasáže s variantním překladem v podobenstvíchvariantní překlad mluvím jim, neb vidúce nevidie a slyšiece neslyšie ani rozumějí, Mt13,14 aby sě naplnilo v nich proroctvie Isaiáše (Xl), začátek komentované pasážejenž pravíkonec pasáže s variantním překladem řkúciehovariantní překlad: Slyšením uslyšíte, a neurozumiete, a vidúce viděti budete, a nebudete viděti, Mt13,15 že začátek komentované pasážeztvrdlokonec pasáže s variantním překladem ztučnělovariantní překlad jest srdce lidu tohoto, a ušima těžcě sú slyšeli a oči svoji zavřeli, aby nikdy očima neviděli a ušima neslyšeli a srdcem nerozuměli, a obrátili sě, abych je uzdravil. Mt13,16 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text Xl) Ale vaši blahoslavené

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).