[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<14r14v15r15v16r16v17r17v18r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[16r]číslo strany rukopisuučiněni byli divy, kteří učiněni jsú u vás, někdy v žíni a v prachu by pokánie činili. Mt11,22 A jisté pravi vám, Tyru a Sidonu lehčějie bude {odpuštěno[530]}přípisek soudobého korektora v den súdný nežli vám. Mt11,23 (Lucecizojazyčný text X)[531]viz L 10,15 A ty, Kafarnaum, zdali až do nebe budeš povýšen? A až do pekla sstúpíš! (Sám:) Neb by v Sodomě[ce]Sodomě] Sidonie učiněni byli začátek komentované pasážedivovékonec pasáže s variantním překladem mocivariantní překlad, kteřížto[532]„-to“ škrtnuto učiněni jsú v tobě, snad by byli ostali až do dnešnieho dne. Mt11,24 začátek komentované pasážeA jistékonec pasáže s variantním překladem Avšak[533]připsáno při horním okrajivariantní překlad začátek komentované pasážepravím {pravi[534]}přípisek soudobého korektora vám, že zemi sodomské lehčějie bude odpuštěno[535]bez předlohy ve Vulg., sr. v. 22 a BiblMik v den súdný, nežli[536]„-li“ přeškrtnuto tobě.“ Mt11,25 {G}textový orientátor (Lucecizojazyčný text X)[537]viz L 10,21 V ten čas odpověděv Ježíš vece: „Chválím tě, otče, pane nebe i země (Lyra: k chvále tvý vykládám)[538] Lyrův komentář k Mt 11,25, sr. LyrMat 79v, s. 433, žes skryl ty věci od múdrých a opatrných a zjevil si je maličkým. Mt11,26 Tak, otče, začátek komentované pasážežekonec pasáže s variantním překladem nebvariantní překlad tak bylo libo před tebú. Mt11,27 {H}textový orientátor (Lucecizojazyčný text Xk, Iohaniscizojazyčný text XVIb)[539]viz L 10,22, J 16,15 Všěcky věci jsú mi dány od otce mého. začátek komentované pasážeA nižádnýkonec pasáže s variantním překladem A ižádný[540]připsáno při okrajivariantní překlad nepoznal jest syna, jedné otec, ani otce[541]na rozhraní řádků zapsáno dvakrát kto poznal, jedné syn, a komu bude chtieti syn zjeviti. Mt11,28 Poďte ke mně všickni, kteříž usilujete a obtieženi jste, a já nakrmím vás. Mt11,29 Vezměte jho mé na se a učte sě ode mne, že tichý sem a pokorný[cf]pokorný] pokrny srdcem, a naleznete odpočinutie duším svým (velcizojazyčný text vašim)[542]druhý překlad v základním textu. Mt11,30 Neb jho mé sladké jest a břiemě mé lehké.“

XII.

Mt12,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIc, Lucecizojazyčný text VIa)[543]viz Mc 2,23–28, L 6,1–5 V ten čas jdieše[cg]jdieše] dieſe Ježíš v sobotu začátek komentované pasážepo poli {po obilí}přípisek soudobého korektora[544]druhý překlad v základním textu, „po poli“ škrtnuto podtečkováním. začátek komentované pasážeTehdy {A[545]}přípisek soudobého korektora učedlníci jeho jsúce lačni, počěchu vymínati klasy a jiesti. Mt12,2 A zákonníci vidúce je začátek komentované pasáževecěchukonec pasáže s variantním překladem řekli súvariantní překlad jemu: „Aj, učedlníci tvoji činie, což neslušie jim činiti v soboty.“ Mt12,3 A on vece jim:

X
ceSodomě] Sidonie
cfpokorný] pokrny
cgjdieše] dieſe
530připsáno při okraji, bez předlohy ve Vulg., sr. v. 24
531viz L 10,15
532„-to“ škrtnuto
533připsáno při horním okraji
534„-m“ přeškrtnuto
535bez předlohy ve Vulg., sr. v. 22 a BiblMik
536„-li“ přeškrtnuto
537viz L 10,21
538 Lyrův komentář k Mt 11,25, sr. LyrMat 79v, s. 433
539viz L 10,22, J 16,15
540připsáno při okraji
541na rozhraní řádků zapsáno dvakrát
542druhý překlad v základním textu
543viz Mc 2,23–28, L 6,1–5
544druhý překlad v základním textu, „po poli“ škrtnuto podtečkováním
545druhý překlad v základním textu
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).