[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<15v16r16v17r17v18r18v19r19v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Že všeliký hřiech (z nevěděnie) začátek komentované pasážea rúhaniekonec pasáže s variantním překladem a porúhanievariantní překlad odpuštěno bude člověkóm (velcizojazyčný text lidem), (Marcicizojazyčný text IIId, Lucecizojazyčný text XII, Iohaniscizojazyčný text VI) ale duch začátek komentované pasážerúhaniekonec pasáže s variantním překladem porúhanievariantní překlad nebude odpuštěn. Mt12,32 A začátek komentované pasážektož kolikonec pasáže s variantním překladem ktož kolivěkvariantní překlad die slovo proti synu člověka, bude odpuštěno jemu. Ale ktož die slovo proti duchu svatému, nebude odpuštěno jemu ani na tomto světě ani na budúciem. Mt12,33 (Soluscizojazyčný text:) Neb čiňte dřevo dobré a ovoce jeho dobré, aneb čiňte dřevo zlé a ovoce jeho zlé. Zajisté po ovoci dřevo poznáno bývá. Mt12,34 začátek komentované pasážeNárodové hadovíkonec pasáže s variantním překladem Pokolenie hadovévariantní překlad, kterak móžete dobré věci mluviti jsúce zlí? {I}textový orientátor (Lucecizojazyčný text VIg) začátek komentované pasážeVšakkonec pasáže s variantním překladem Nebvariantní překlad z hojnosti srdce usta mluvie. (Liraquecizojazyčný text: Slovo zevnitř jest znamenie vnitřnieho počětie hiccizojazyčný text) Mt12,35 Dobrý člověk z dobrého pokladu (Liracizojazyčný text: Z dobré vóle, jenž jako poklad skrytý tají se vnitř v paměti hiccizojazyčný text) vynášé dobré věci (slova), a zlý člověk ze zlého pokladu vynášé začátek komentované pasážezlá slovakonec pasáže s variantním překladem zlé věcivariantní překlad. Mt12,36 A pravi vám, že každé slovo prázdné, kteréž mluviti budú člověkové (velcizojazyčný text lidé), vydadie počet z něho v den súdný. Mt12,37 Jistě z slov tvých budeš spravedliv učiněn a z slov tvých budeš potupen.“ Mt12,38 {K}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIIIb, Lucecizojazyčný text XIc, Iohaniscizojazyčný text IIc etcizojazyčný text XVIf) Tehdy odpověděchu jemu někteří z mistróv a začátek komentované pasážez zákonníkóvkonec pasáže s variantním překladem a z oddělencóvvariantní překlad řkúce: „Mistře, chceme od tebe znamenie viděti.“ Mt12,39 začátek komentované pasážeJenžkonec pasáže s variantním překladem A onvariantní překlad odpověděv vece jim: {L}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIh) „Pokolenie zlé a cizoložné znamenie hledá, a znamenie nebude dáno jemu, jedné znamenie Jonáše proroka. Mt12,40 Nebo začátek komentované pasážejakožkonec pasáže s variantním překladem jakožtovariantní překlad Jonáš byl jest v břiše velryba tři dni a tři noci, tak bude syn člověka

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).