[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<10v11r11v12r12v13r13v14r14v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[12v]číslo strany rukopisui báchu sě a velebili[bm]velebili] welibili sú boha, jenž dal jest[407]škrtnuto moc takú člověkóm[408]škrtnuto (velcizojazyčný text lidem)[409]druhý překlad v základním textu. Mt9,9 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Iib, Lucecizojazyčný text Vh)[410]viz Mc 2,14, L 5,27 A když jdieše odtud Ježíš, viděl člověka sedícieho na cle jménem Matúše. {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIc, Lucecizojazyčný text Va)[411]připsáno hlavním písařem při okraji; viz Mc 2,14, L 5,27 I vece jemu: „Poď po mně!“ A vstav jide po něm. Mt9,10 I stalo sě jest, když on sedieše v domu, a aj, mnozí zevní hřiešníci a hřiešnici přišedše, stoléchu s Ježíšem i s učedlníky jeho. Mt9,11 A vidúce zákonníci, vecechu učedlníkóm jeho: {D}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Iid, Lucecizojazyčný text Vk)[412]viz Mc 2,16, L 5,30 „Proč s zevnými hřiešníky[413]vynecháno „a hřiešníky“; publicanis et peccatoribus jie mistr váš?“ Mt9,12 A tehdy Ježíš uslyšav povědě: „Nenie začátek komentované pasážepotřebiekonec pasáže s variantním překladem potřěben[414]připsáno při okrajivariantní překlad zdravým lékař[415]původně zřejmě „lékaře“, ale začátek komentované pasáženemocnýmkonec pasáže s variantním překladem zle majícímvariantní překlad. Mt9,13 začátek komentované pasážeProtožkonec komentované pasáže[416]škrtnuto {Ale}přípisek soudobého korektora jdúce naučte sě, co jest: Milosrdenstvie chci, ale ne oběti. Neb nepřišel sem volat spravedlivých, ale hřiešných.“ Mt9,14 Tehdy přistúpili k němu učedlníci Janovi řkúce: „Proč my a zákonníci postíme sě často, ale učedlníci tvoji sě nepostie?“ Mt9,15 začátek komentované pasážeI vecekonec pasáže s variantním překladem I řeklvariantní překlad jim Ježíš: „Zdali[417]korektor připisuje nad řádkem „-ť“ mohú synové ženichovi mútiti sě, začátek komentované pasážedonidžkonec pasáže s variantním překladem dokudž[418]připsáno při spodním okrajivariantní překlad s nimi jest ženich? Ale přijdú dnové, když odjat bude od nich ženich, začátek komentované pasážetehdakonec pasáže s variantním překladem tehdy[419]„-y“ korektorem připsáno nad řádkemvariantní překlad sě budú postiti. Mt9,16 začátek komentované pasážeA nižádný nevyšívá[420]patrně omylem místo „nevšívá“konec pasáže s variantním překladem a ižádnýť nevšívá[421]připsáno při okrajivariantní překlad sukna nového v rúcho staré, neb otjímá cělost jeho začátek komentované pasážeod {ot[422]}přípisek soudobého korektora rúcha, a horšie rozedřenie {bývá[423]}přípisek soudobého korektora. Mt9,17 Aniž nalévají vína nového v lahvice staré, jinak rozpučie sě lahvice a víno bude rozlito a lahvice zhynú. Ale víno nové v lahvicě nové[424]chybí „vlévají“, sr. BiblLit; mittunt a obé bude zachováno.“ (Ktož jest, ješto móže[bn]móže] mozie odpustiti hřéchy? Jediný sám buoh.)[425]nemá předlohu ve Vulgátě; při okraji ještě latinský přípisek „inicio tempore eius (?) primo anno predicacionis“ Mt9,18 {E}textový orientátor A když ty řeči mluvieše k nim, aj, knieže jedno přistúpi a modléše se jemu řka: „Pane, nynie dcera má[426]„dcera má“ připsáno hlavním písařem při okraji umřela jest, (Marcicizojazyčný text Vb, Lucecizojazyčný text VIIIq)[427]viz Mc 5,21–43, L 8,40–56 protož poď, vlož na ni ruku tvú, a budeť živa.“ Mt9,19 A vstav Ježíš,

X
bmvelebili] welibili
bnmóže] mozie
407škrtnuto
408škrtnuto
409druhý překlad v základním textu
410viz Mc 2,14, L 5,27
411připsáno hlavním písařem při okraji; viz Mc 2,14, L 5,27
412viz Mc 2,16, L 5,30
413vynecháno „a hřiešníky“; publicanis et peccatoribus
414připsáno při okraji
415původně zřejmě „lékaře“
416škrtnuto
417korektor připisuje nad řádkem „-ť“
418připsáno při spodním okraji
419„-y“ korektorem připsáno nad řádkem
420patrně omylem místo „nevšívá“
421připsáno při okraji
422připsáno pod řádkem
423připsáno při okraji
424chybí „vlévají“, sr. BiblLit; mittunt
425nemá předlohu ve Vulgátě; při okraji ještě latinský přípisek „inicio tempore eius (?) primo anno predicacionis“
426„dcera má“ připsáno hlavním písařem při okraji
427viz Mc 5,21–43, L 8,40–56
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).