[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<13r13v14r14v15r15v16r16v17r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[15r]číslo strany rukopisumě, nenie {mne[493]}přípisek soudobého korektora hoden. Mt10,38 A ktož nevezme kříže svého a nejde po mně, nenie mne hoden. Mt10,39 {Q}textový orientátor Ktož začátek komentované pasáženaleznekonec pasáže s variantním překladem nalezl[494]připsáno při horním okrajivariantní překlad duši svú, ztratí ji, a ktož[495]„-ž“ škrtnuto ztratí duši svú pro mě, nalezne ji. Mt10,40 {R}textový orientátor Ktož[496]„-ž“ škrtnuto přijímá vás, mě přijímá, a ktož mě přijímá, přijímá toho, jenž mě jest poslal. Mt10,41 Ktož přijímá proroka ve jméno proroka, odplatu proroka vezme. A ktož[497]„-ž“ škrtnuto přijímá spravedlivého ve jmě spravedlivého, odplatu spravedlivého vezme. Mt10,42 A ktož kolivěk dá nápoj jednomu z najmenších těchto čieši vody studené, toliko začátek komentované pasáževe jménokonec pasáže s variantním překladem ve jměvariantní překlad učedlníka, začátek komentované pasáževěru pravi vám, neztratíť odplatykonec pasáže s variantním překladem věrně pravím, neztratíť otplaty[498]připsáno při horním okrajivariantní překlad své.“

Matheicizojazyčný text XI.

Mt11,1 {A}textový orientátor (Soluscizojazyčný text:) I stalo sě jest, když dokona Ježíš řeči ty všecky[499]škrtnuto, navíc oproti Vulgátě, začátek komentované pasážerozkázavkonec pasáže s variantním překladem přikázavvariantní překlad dvanádcti učedlníkóm svým, jide odtud[500] nad řádkem připsáno „-t-“, aby učil a kázal v městech jich. Mt11,2 (Lucecizojazyčný text VIc)[501]patrně omylem za L VII, viz L 7,18–35 začátek komentované pasážeTehdy {A když[502]}přípisek soudobého korektora Jan uslyše[503]k úseku „A…uslyše“ připsáno při okraji vulgátní znění: „Iohannes cum audisset“ v okovách skutky Kristovy, poslav dva z učedlníkóv svých, Mt11,3 začátek komentované pasáževecekonec pasáže s variantním překladem vecechu[504]připsáno při okrajivariantní překlad jemu: „Ty li si, jenž začátek komentované pasážepřijíti máškonec pasáže s variantním překladem si přijíti měl[505]připsáno při okraji a nad řádkemvariantní překlad, čili jiného čakáme?“ Mt11,4 A odpověděv začátek komentované pasážeSpasitelkonec pasáže s variantním překladem Ježíšvariantní překlad vece jim: „Jdúce odpovězte Janovi ty věci, které ste slyšeli a viděli. Mt11,5 Slepí vidie, malomocní sě čistie, začátek komentované pasážeklécavíkonec pasáže s variantním překladem kulhaví[506]připsáno při okrajivariantní překlad chodie, hluší slyšé, mrtví vstávají, chudí božím[507]v textu signál pro doplněný text, přípisek nečitelný, snad „čtením“, sr. BiblBoč a BiblPad slovem prospievají. Mt11,6 A blažený jest, kto nebude pohoršen na mně.“ Mt11,7 A když oni odjidechu, poče Ježíš začátek komentované pasážemluvitikonec pasáže s variantním překladem pravitivariantní překlad k zástupóm o Janovi: „Co ste vyšli na púšt viděti? Trest větrem klácenú? Mt11,8 začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad co ste vyšli viděti: člověka začátek komentované pasážeměkkýmikonec pasáže s variantním překladem měkkým rúchem[508]připsáno při okraji; oprava „měkkými“ na „měkkým“ není v textu provedenavariantní překlad oděného? Aj ti, kteříž sě začátek komentované pasážeměkkýmikonec pasáže s variantním překladem měkkým rúchem[509]připsáno při okraji; ; oprava „měkkými“ na „měkkým“ není v textu provedenavariantní překlad odievají, v domiech králových jsú. Mt11,9 začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad co ste vyšli {viděti[510]}přípisek soudobého korektora? Proroka?[511]před tím přeškrtnuto „člověka“začátek komentované pasážeOvšem {Také[512]}přípisek soudobého korektora pravi

X
493připsáno nad řádkem
494připsáno při horním okraji
495„-ž“ škrtnuto
496„-ž“ škrtnuto
497„-ž“ škrtnuto
498připsáno při horním okraji
499škrtnuto, navíc oproti Vulgátě
500 nad řádkem připsáno „-t-“
501patrně omylem za L VII, viz L 7,18–35
502„Tehdy“ škrtnuto, druhý překlad v základním textu
503k úseku „A…uslyše“ připsáno při okraji vulgátní znění: „Iohannes cum audisset“
504připsáno při okraji
505připsáno při okraji a nad řádkem
506připsáno při okraji
507v textu signál pro doplněný text, přípisek nečitelný, snad „čtením“, sr. BiblBoč a BiblPad
508připsáno při okraji; oprava „měkkými“ na „měkkým“ není v textu provedena
509připsáno při okraji; ; oprava „měkkými“ na „měkkým“ není v textu provedena
510doplněno pod řádkem
511před tím přeškrtnuto „člověka“
512připsáno pod řádkem
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).