[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<10r10v11r11v12r12v13r13v14r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[12r]číslo strany rukopisučlověky, jenž mějiešta v sobě diábly, z hrobóv vyšedše, lítá přieliš, tak že nižádný nemožieše tú cěstú jíti. Mt8,29 A aj, zvolašta řkúce: „Co nám a tobě, Ježíši, synu Davidóv? Přišel si sem před časem mučiti nás?“ Mt8,30 A bieše nedaleko od nich stádo vepřóv začátek komentované pasáževelikékonec pasáže s variantním překladem mnohýchvariantní překlad, ješto pasiechu. Mt8,31 Tehdy diáblové prosiechu jeho řkúce: „Vyvržeš li nás odtudto[393]korektor připisuje nad řádkem „ottudto“, pusť nás v stádo vepřóv.“ Mt8,32 I vece jim: „Jděte!“ A oni vyšedše, začátek komentované pasáževnidechukonec pasáže s variantním překladem vjidechu[394]připsáno při horním okrajivariantní překlad u vepře. A aj, velikým hřmotem odjide[395]korektor připisuje nad řádkem „ot-“ všecko stádo velmě kvapně v mořě i zemřechu u vodách. Mt8,33 A pastýři utečechu. A přišedše do města, pověděchu ty všecky věci i o těch, kteřížto diábly jmějiechu. Mt8,34 A aj, všecko město vynide začátek komentované pasáževstřéckonec pasáže s variantním překladem proti[396]připsáno při okrajivariantní překlad Ježíšovi, a uzřevše jej prosiechu jeho, aby vyšel z jich krajin.

Matheicizojazyčný text IX.[397]při okraji připsáno: „anno“

Mt9,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIa, Lucecizojazyčný text Vg, Iohaniscizojazyčný text Va)[398]viz Mc 2,2–12, L 5,17–26, J 5,1–18 A vstúpiv Ježíš v lodičku, převezl se {přěs moře[399]}přípisek soudobého korektora a přišel jest začátek komentované pasážedo města svéhokonec pasáže s variantním překladem do svého města[400]připsáno při okrajivariantní překlad. Mt9,2 A aj, obětováchu jemu dnu trpícieho ležícieho v loži. A vida Ježíš vieru {jich[401]}přípisek soudobého korektora, vece dnu trpícému: „Doufaj, synu, odpúštějíť se tobě hřiechové[bg]hřiechové] chrziechowe tvoji.“ Mt9,3 A aj, někteří z mistróv vecechu v sobě: „Tento sě rúhá.“ Mt9,4 A když[bh]když] kdys uzře[bi]uzře] wzrzie Ježíš myšlenie jich, začátek komentované pasáževecekonec pasáže s variantním překladem řekl jest[402]připsáno nad řádkem i při okrajivariantní překlad: „I co myslíte zlé věci v srdcích[bj]srdcích] ſrdci vašich? Mt9,5 Co jest snáze řéci: Odpúštějí[bk]Odpúštějí] oduſptiegi sě tobě hřiechové tvoji, čili řéci: Vstaň a choď? Mt9,6 začátek komentované pasážeA {Ale[403]}přípisek soudobého korektora začátek komentované pasážeaby {abyšte[404]}přípisek soudobého korektora věděli, že syn člověka má moc na zemi odpúštěti[405]korektorem připsáno nad řádkem „-t-“ hřiechy[bl]hřiechy] chrziechy,“ tehdy vece dnu trpíciemu: „Vstaň a vezmi lože své a jdi do domu svého (velcizojazyčný text tvého)[406]druhý překlad v základním textu; škrtnuto.“ Mt9,7 A vstal i odjide do domu svého. Mt9,8 A vidúce zástupové,

X
bghřiechové] chrziechowe
bhkdyž] kdys
biuzře] wzrzie
bjsrdcích] ſrdci
bkOdpúštějí] oduſptiegi
blhřiechy] chrziechy
393korektor připisuje nad řádkem „ottudto“
394připsáno při horním okraji
395korektor připisuje nad řádkem „ot-“
396připsáno při okraji
397při okraji připsáno: „anno“
398viz Mc 2,2–12, L 5,17–26, J 5,1–18
399připsáno nad řádkem
400připsáno při okraji
401připsáno při okraji
402připsáno nad řádkem i při okraji
403přípsáno při okraji, obtížně čitelné
404„-šte“ připsáno nad řádkem
405korektorem připsáno nad řádkem „-t-“
406druhý překlad v základním textu; škrtnuto
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).