[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<9r9v10r10v11r11v12r12v13r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[11r]číslo strany rukopisuřka: „Chci, buď čist.“ A inhed učištěno[366]wciſtieno; lze číst i jako „vyčištěno“, sr. BiblLit jest malomocenstvie jeho. Mt8,4 I vece jemu Ježíš: „ {Viz,[367]}přípisek soudobého korektora ižádnému neprav (Leviticumcizojazyčný text XIIIIo)[368]viz Lv 14,2–32, ale jdi, ukaž sě začátek komentované pasážekněžíkonec pasáže s variantním překladem kněžím[369]„-m“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad a obětuj dar tvój[370] „tvój“ škrtnuto korektorem, začátek komentované pasážejejž jestkonec pasáže s variantním překladem kterýž[371]připsáno při okrajivariantní překlad přikázal Mojžieš na svědectvie jim.“ Mt8,5 {B}textový orientátor (Lucecizojazyčný text VIIa, Iohaniscizojazyčný text IIIId)[372]viz L 7,1–10, J 4,43–54[373]v úseku 8,5–8,13 doplněno interlineární vulgátní znění A když vjide do Kafarnaum, přistúpil k němu centurio, prose začátek komentované pasážehokonec pasáže s variantním překladem jeho[374]připsáno při okrajivariantní překladMt8,6 a řka: „Pane, dietě (dietě, to jest sluha)[375]výklad připsán při okraji mé leží v domu, dnu trpě a zle sě trápí.“ Mt8,7 I vece jemu Ježíš: „Já přijdu a uzdravím začátek komentované pasážeho.“ Mt8,8 A odpověděv centurio, vece jemu: „Pane, nejsem hoden, aby všel pod střechu mú, ale jedné řci slovem, a uzdraveno bude dietě mé. Mt8,9 Však já člověk sem pod mocí ustavený, maje pod sebú rytieře, a diem tomuto: Jdi, a jde, a jinému: Poď, a přijde, a sluze mému (velcizojazyčný text svému)[376]druhý překlad v základním textu: Učiň toto, a učiní.“ Mt8,10 A uslyšav toto[ba]toto] tato Ježíš, divil sě jest a jdúcím po sobě řekl[bb]řekl] rzel jest: „Věru pravi vám, nenalezl sem tak veliké viery v Israheli. Mt8,11[377]vynecháno prázdné místo pro textový orientátor (C), ten však nezapsán A pravi vám, že mnozí od vzchodu slunce i západu přijdú a sednú s Abrahamem [s Izákem]text doplněný editorem[378]při okraji doplněno latinsky podle Vulgáty „Isac“ a s Jakubem v království nebeském, Mt8,12 a synové královstvie budú vyvrženi v temnosti zevnitřnie; tu bude pláč a skřehot zubóm.“ Mt8,13 I vece Ježíš centuriovi: „Jdi a jakož věřil, buď tobě.“ A uzdraveno jest dietě v tu hodinu. Mt8,14[379]vynecháno prázdné místo pro textový orientátor, ten však nezapsán (D) A když přijide Ježíš do domu Petrova, uzře začátek komentované pasážesvěstkonec pasáže s variantním překladem tchyni; svekruši[380]dvojí překlad, připsáno pod řádkemvariantní překlad jeho ležécí a zimnicí

X
batoto] tato
bbřekl] rzel
366wciſtieno; lze číst i jako „vyčištěno“, sr. BiblLit
367připsáno při okraji
368viz Lv 14,2–32
369„-m“ připsáno korektorem nad řádkem
370 „tvój“ škrtnuto korektorem
371připsáno při okraji
372viz L 7,1–10, J 4,43–54
373v úseku 8,5–8,13 doplněno interlineární vulgátní znění
374připsáno při okraji
375výklad připsán při okraji
376druhý překlad v základním textu
377vynecháno prázdné místo pro textový orientátor (C), ten však nezapsán
378při okraji doplněno latinsky podle Vulgáty „Isac“
379vynecháno prázdné místo pro textový orientátor, ten však nezapsán (D)
380dvojí překlad, připsáno pod řádkem
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).