[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<4r4v5r5v6r6v7r7v8r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[6r]číslo strany rukopisudie blázne, začátek komentované pasážehodenkonec pasáže s variantním překladem vinenvariantní překlad bude začátek komentované pasážeohně pekelnéhokonec komentované pasáže[174]korektor v úseku „ohně pekelného“ naznačuje změnu slovosledu {pekelnému ohni}přípisek soudobého korektora. Mt5,23 A[175]škrtnuto protož obětuješ li dar svój začátek komentované pasážek {ku}přípisek soudobého korektora oltáři a tu začátek komentované pasáževzpomeneškonec pasáže s variantním překladem rozpomeneš sěvariantní překlad, že bratr tvój má něco proti tobě, Mt5,24 opusť tu dar svój přěd oltářem a začátek komentované pasážejdi prvé k[176]nad řádkem opraveno na „ku“ nadepsaným „u“, sr. verš 23 pokoře bratra svého[177]nad řádkem opraveno na „tvého“konec pasáže s variantním překladem směř sě s bratrem tvým[178]připsáno nad řádkem i při okrajivariantní překlad, začátek komentované pasážea pakkonec pasáže s variantním překladem a tehdyvariantní překlad přijda, začátek komentované pasážeobětovati budeš dar tvój[179]nad řádkem opraveno na „svój“konec pasáže s variantním překladem obětuj dar tvójvariantní překlad. Mt5,25 {H}textový orientátor Buď povolen protivníku[180]k úseku „Buď…protivníku“ při okraji připsán text Vulgáty: „Esto consenciens adversario“ tvému (velcizojazyčný text svému)[181]druhý překlad v základním textu; „tvému“ podtečkováno brzo, začátek komentované pasážedoniž jsikonec pasáže s variantním překladem když si[182]připsáno při okrajivariantní překlad s ním na cěstě. Neb snad dá tě protivník {tvój[183]}přípisek soudobého korektora súdci a súdce dá tě sluze, a budeš v žalář puštěn. Mt5,26 Věru pravi tobě, {že[184]}přípisek soudobého korektora nevyjdeš odtud, až navrátíš poslední[ah]poslední] poſedni šart. Mt5,27 Slyšeli ste, že začátek komentované pasážepověděnokonec pasáže s variantním překladem řečeno[185]připsáno při okrajivariantní překlad jest starým (Exodicizojazyčný text 20)[186]viz Ex 20,14: Nesesmilníš. Mt5,28 Ale já pravi vám: že každý, začátek komentované pasážejenžkonec pasáže s variantním překladem ktožvariantní překlad uzří ženu ku požádaní jie, již sesmilnil jest ji v srdci svém. Mt5,29 (Marcicizojazyčný text IX et infracizojazyčný text XVI)[187]viz Mc 9,43–48 a Mt 18,8–9, zřejmě chybné číslo kapitoly v odkazu začátek komentované pasážeJestlikonec pasáže s variantním překladem Paklivariantní překlad že oko pravé tvé horší tě, vylup jě začátek komentované pasážea zavrzkonec pasáže s variantním překladem a vrzvariantní překlad od sebe, neb užitečno jest tobě, aby zahynul jeden {z[188]}přípisek soudobého korektora údóv tvých, nežli by všecko tělo tvé bylo začátek komentované pasážeuvrženokonec pasáže s variantním překladem puštěno[189]připsáno nad řádkem i při okrajivariantní překlad v oheň pekelný. Mt5,30 začátek komentované pasážeA ačkonec pasáže s variantním překladem A paklivariantní překlad ruka pravá tvá horší tě, uřež ji a vrz od[190]korektor připisuje nad řádkem „ot“ sebe: neb užitečno jest tobě, aby jeden z tvých údóv zhynul, nežli by tvé všecko tělo bylo uvrženo v oheň pekelný. Mt5,31 začátek komentované pasážePověděno jest takékonec pasáže s variantním překladem Řečeno jest starým[191]připsáno pod řádkemvariantní překlad (Deuteronomiicizojazyčný text 24)[192]viz Dt 24,1:

X
ahposlední] poſedni
174korektor v úseku „ohně pekelného“ naznačuje změnu slovosledu
175škrtnuto
176nad řádkem opraveno na „ku“ nadepsaným „u“, sr. verš 23
177nad řádkem opraveno na „tvého“
178připsáno nad řádkem i při okraji
179nad řádkem opraveno na „svój“
180k úseku „Buď…protivníku“ při okraji připsán text Vulgáty: „Esto consenciens adversario“
181druhý překlad v základním textu; „tvému“ podtečkováno
182připsáno při okraji
183připsáno nad řádkem
184připsáno nad řádkem
185připsáno při okraji
186viz Ex 20,14
187viz Mc 9,43–48 a Mt 18,8–9, zřejmě chybné číslo kapitoly v odkazu
188připsáno nad řádkem
189připsáno nad řádkem i při okraji
190korektor připisuje nad řádkem „ot“
191připsáno pod řádkem
192viz Dt 24,1
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).