[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<7r7v8r8v9r9v10r10v11r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[9r]číslo strany rukopisuv pec bývá vrženo, buoh tak odievá, začátek komentované pasážeovšem[am]ovšem] owſiem viece vy, malé vierykonec pasáže s variantním překladem čím viece vás, malé viery[295]připsáno při horním okraji a částečně i nad řádkemvariantní překlad! Mt6,31 Protož neroďte pečlivi býti řkúce: Co budeme jiesti anebo co budeme píti aneb čím sě odějeme? Mt6,32 začátek komentované pasážeVšakkonec komentované pasáže[296]škrtnuto {Neb[297]}přípisek soudobého korektora těch všech věcí pohané hledají. začátek komentované pasážeJistěkonec pasáže s variantním překladem Neboťvariantní překlad vieť otec váš, začátek komentované pasážeže[298]přeškrtnutokonec pasáže s variantním překladem neb[299]omylem?variantní překlad těch všech věcí potřěbujete. Mt6,33 Protož hledajte najprvé královstvie božieho začátek komentované pasážei[300]škrtnutokonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad spravedlnosti jeho, a tyto začátek komentované pasáževšeckykonec pasáže s variantním překladem všechny[301]připsáno při okrajivariantní překlad věci začátek komentované pasážepřidánykonec pasáže s variantním překladem přivrženy[302]připsáno při okrajivariantní překlad budú vám[303]korektor v úseku „přidány…vám“ naznačuje změnu slovosledu. Mt6,34 Protož neroďte býti pečlivi[304]korektor v úseku „býti pečlivi“ naznačuje změnu slovosledu začátek komentované pasážeo zajtřějšém dnikonec pasáže s variantním překladem do zajtřievariantní překlad, neb zajtřější den začátek komentované pasážesám o sobě pečovati budekonec pasáže s variantním překladem pečliv bude samému soběvariantní překlad začátek komentované pasážea dosti má den na své zlostikonec pasáže s variantním překladem neb dosti jest dni zlost jeho[305]připsáno při okrajivariantní překlad.“

Matheicizojazyčný text VII.

Mt7,1 {A}textový orientátorNeroďte súditi, začátek komentované pasážea nebudetekonec pasáže s variantním překladem abyšte nebylivariantní překlad súzeni, Mt7,2 neb kterýmž koli súdem budete súditi, týmž budete súzeni (Lucecizojazyčný text VIo, Marcicizojazyčný text IIIIs)[306]viz L 6,37 a Mc 4,24, a kterúž měrú budete měřiti, túž vám bude odměřeno. Mt7,3 {B}textový orientátor (Lucecizojazyčný text VIv)[307]viz L 6,38 I co vidíš začátek komentované pasážedrástu v ocěkonec pasáže s variantním překladem mrvu v okuvariantní překlad bratra tvého (velcizojazyčný text svého)[308]druhý překlad v základním textu, a břevna začátek komentované pasážev svém oce[309]„v svém oce“ přeškrtnutokonec pasáže s variantním překladem v oku tvém[310]připsáno nad řádkem a při okrajivariantní překlad nevidíš? Mt7,4 Aneb začátek komentované pasážekterak[311]opraveno škrtnutím na „kak“ {kak[312]}přípisek soudobého korektora ty móžeš řéci bratru tvému: Bratře[an]Bratře] Bratrzye nechajť začátek komentované pasáževynmu drástukonec pasáže s variantním překladem vyvrhu mrvuvariantní překlad z oka tvého, a aj, břevno jest začátek komentované pasážev ocekonec pasáže s variantním překladem v okuvariantní překlad tvém? Mt7,5 Pokrytče, vyvrz najprvé břevno začátek komentované pasážez tvého oka[313]podtečkovánokonec pasáže s variantním překladem z oka tvéhovariantní překlad, a tehdy

X
amovšem] owſiem
anBratře] Bratrzye
295připsáno při horním okraji a částečně i nad řádkem
296škrtnuto
297připsáno při okraji
298přeškrtnuto
299omylem?
300škrtnuto
301připsáno při okraji
302připsáno při okraji
303korektor v úseku „přidány…vám“ naznačuje změnu slovosledu
304korektor v úseku „býti pečlivi“ naznačuje změnu slovosledu
305připsáno při okraji
306viz L 6,37 a Mc 4,24
307viz L 6,38
308druhý překlad v základním textu
309„v svém oce“ přeškrtnuto
310připsáno nad řádkem a při okraji
311opraveno škrtnutím na „kak“
312druhý překlad v základním textu
313podtečkováno
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).