[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<9r9v10r10v11r11v12r12v13r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

řka: „Chci, buď čist.“ A inhed učištěno jest malomocenstvie jeho. Mt8,4 I vece jemu Ježíš: „ {Viz,}přípisek soudobého korektora ižádnému neprav (Leviticumcizojazyčný text XIIIIo), ale jdi, ukaž sě začátek komentované pasážekněžíkonec pasáže s variantním překladem kněžímvariantní překlad a obětuj dar tvój, začátek komentované pasážejejž jestkonec pasáže s variantním překladem kterýžvariantní překlad přikázal Mojžieš na svědectvie jim.“ Mt8,5 {B}textový orientátor (Lucecizojazyčný text VIIa, Iohaniscizojazyčný text IIIId) A když vjide do Kafarnaum, přistúpil k němu centurio, prose začátek komentované pasážehokonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překladMt8,6 a řka: „Pane, dietě (dietě, to jest sluha) mé leží v domu, dnu trpě a zle sě trápí.“ Mt8,7 I vece jemu Ježíš: „Já přijdu a uzdravím začátek komentované pasážeho.“ Mt8,8 A odpověděv centurio, vece jemu: „Pane, nejsem hoden, aby všel pod střechu mú, ale jedné řci slovem, a uzdraveno bude dietě mé. Mt8,9 Však já člověk sem pod mocí ustavený, maje pod sebú rytieře, a diem tomuto: Jdi, a jde, a jinému: Poď, a přijde, a sluze mému (velcizojazyčný text svému): Učiň toto, a učiní.“ Mt8,10 A uslyšav toto Ježíš, divil sě jest a jdúcím po sobě řekl jest: „Věru pravi vám, nenalezl sem tak veliké viery v Israheli. Mt8,11 A pravi vám, že mnozí od vzchodu slunce i západu přijdú a sednú s Abrahamem [s Izákem]text doplněný editorem a s Jakubem v království nebeském, Mt8,12 a synové královstvie budú vyvrženi v temnosti zevnitřnie; tu bude pláč a skřehot zubóm.“ Mt8,13 I vece Ježíš centuriovi: „Jdi a jakož věřil, buď tobě.“ A uzdraveno jest dietě v tu hodinu. Mt8,14 A když přijide Ježíš do domu Petrova, uzře začátek komentované pasážesvěstkonec pasáže s variantním překladem tchyni; svekrušivariantní překlad jeho ležécí a zimnicí

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).