[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<7v8r8v9r9v10r10v11r11v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[9v]číslo strany rukopisuprozříš, aby vyvrhl drástu z oka bratra tvého. Mt7,6 (Soluscizojazyčný text:)[314]indikátory „Solus“ a „Sám“ označují pasáže z Mt, které nemají protějšek v dalších evangeliích Nolite sanctumcizojazyčný text[315]vulgátní znění začátku následujícího verše Neroďte svatého dáti psóm ani mecte perel vašich před svině[ao]svině] ſwine, ať snad nepotlačie jich nohama svýma a psi obrátiece se roztrhají[ap]roztrhají] zoztrhagi vás. Mt7,7 {C}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIb, Marcicizojazyčný text XIh, Iohaniscizojazyčný text XVIc)[316]viz L 11,9, Mc 11,24, J 16,23 Proste a by vám dáno, hledajte a naleznete, tlucte a bude vám otevřeno[317]korektor doplňuje jotaci. Mt7,8 Nebo každý, jenž prosí, začátek komentované pasáževezmekonec pasáže s variantním překladem béře[318]psáno „bierzie“variantní překlad, a ktož hledá, nalezne, a tomu, jenž tluče, bude otevřěno. Mt7,9 Neb který jest z vás člověk, jehožto prosil li[aq]prosil li] proſyly by syn jeho chleba, zdali jemu podá kamene[319]korektor v úseku „zdali…kamene“ naznačuje změnu slovosledu? Mt7,10 Aneb prosil li by[ar]prosil li by] proſiliby ryby, zdali hada podá jemu? Mt7,11 A poňavadž[as]poňavadž] poniawazd vy jsúce zlí, umiete dobré věci dané dávati synóm vašim (velcizojazyčný text svým)[320]druhý překlad v základním textu, čím viece otec váš, jenž v nebesiech jest, dá dobré věci prosícím sebe. Mt7,12 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text VIm)[321]viz L 6,31 Protož vše, což kolivěk chcete[322] „chcete“ připsáno červeně při okraji, začátek komentované pasážeby {aby[323]}přípisek soudobého korektora činili vám člověci (velcizojazyčný text lidé)[324]druhý překlad v základním textu, takež i vy čiňte jim. Tenť jest zajisté zákon i prorokové. Mt7,13 {E}textový orientátor Vcházejte skrze úzkú bránu, neb široká jest[325]„jest“ škrtnuto korektorem brána a prostraná cěsta[326]„jest“ připsáno korektorem nad řádkem, ješto[327]k tomuto místu doplněna při spodním okraji poznámka, dnes již nečitelná vede začátek komentované pasážena zatraceniekonec pasáže s variantním překladem k zatracení[328]připsáno při spodním okrajivariantní překlad, a mnozí jsú, ješto vchodie skrze ni. Mt7,14 A kterak úzká brána jest a těsná cěsta, začátek komentované pasážeještokonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad

X
aosvině] ſwine
aproztrhají] zoztrhagi
aqprosil li] proſyly
arprosil li by] proſiliby
aspoňavadž] poniawazd
314indikátory „Solus“ a „Sám“ označují pasáže z Mt, které nemají protějšek v dalších evangeliích
315vulgátní znění začátku následujícího verše
316viz L 11,9, Mc 11,24, J 16,23
317korektor doplňuje jotaci
318psáno „bierzie“
319korektor v úseku „zdali…kamene“ naznačuje změnu slovosledu
320druhý překlad v základním textu
321viz L 6,31
322 „chcete“ připsáno červeně při okraji
323korektor připisuje při okraji „a-“
324druhý překlad v základním textu
325„jest“ škrtnuto korektorem
326„jest“ připsáno korektorem nad řádkem
327k tomuto místu doplněna při spodním okraji poznámka, dnes již nečitelná
328připsáno při spodním okraji
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).