[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<8r8v9r9v10r10v11r11v12r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[10r]číslo strany rukopisuvede k životu, a málo jest těch, kteřížto nalézají[329]chybí „ji“, eam, sr. BiblLit! Mt7,15[330]při kraji připsán latinský začátek perikopy „Attendite a falsis prophetis“ (Sám:)[331]indikátory „Sám“ a „Solus“ označují pasáže z Mt, které nemají protějšek v dalších evangeliích {Pilně[332]}přípisek soudobého korektora ostřiehajte se začátek komentované pasážeod falešných prorokóv, jenž přichodiekonec pasáže s variantním překladem od křivých kazatelóv, kteříž přicházejívariantní překlad k vám začátek komentované pasážev rúšě ovčiemkonec pasáže s variantním překladem v rúšiech ovcívariantní překlad, začátek komentované pasážea vnitř jsúkonec pasáže s variantním překladem ale vnitř sú[333]připsáno nad řádkem a při okrajivariantní překlad vlcé začátek komentované pasážehltavíkonec pasáže s variantním překladem chvátaví[334]připsáno nad řádkem a zopakováno při horním okrajivariantní překlad. Mt7,16 {F}textový orientátor začátek komentované pasážePo ovoci[at]ovoci] owocekonec pasáže s variantním překladem ot ovocěvariantní překlad jich poznáte jě. I zdali[335]korektor připisuje nad řádkem „-ť“ zbierají {s trnie[336]}přípisek soudobého korektora víněnky začátek komentované pasážea[337]podtečkovánokonec pasáže s variantním překladem anebovariantní překlad z bodlákóv fíky? Mt7,17 {G}textový orientátor (Lucecizojazyčný text VIf, infracizojazyčný text XIIc, etcizojazyčný text VIt, supra eodemcizojazyčný text III)[338]viz L 6,43, Mt 12,33, Mt 6 (?) – odkaz nejasný, Mt 3,10 Tak každé dřevo dobré dobrá ovoce činí, ale zlé dřevo ovoce zlá činí[339]korektor v úseku „zlá činí“ naznačuje změnu slovosledu. Mt7,18 Nemóž dřevo dobré ovoce[au]ovoce] owice začátek komentované pasážezlýchkonec pasáže s variantním překladem zlého[340]přepsán základní text a částečně připsáno i nad řádkemvariantní překlad činiti, ani[341]zde škrtnuto podtečkováním „dobré“ začátek komentované pasážedřevo zlé ovocí dobrýchkonec pasáže s variantním překladem štěp zlý ovocě dobréhovariantní překlad činiti. Mt7,19 Protož[342]podtečkováno všeliké dřevo, kteréž nečiní ovoce dobrého, bude vyřezáno[343]korektor v úseku „bude vyřezáno“ naznačuje změnu slovosledu a v oheň začátek komentované pasáževyvrženokonec pasáže s variantním překladem vrženo[344]„vy-“ přeškrtnutovariantní překlad. Mt7,20 Protož začátek komentované pasážepo ovoci[av]ovoci] owcikonec pasáže s variantním překladem ot ovocí; z ovoce[345]dvojí překlad, připsáno nad řádkemvariantní překlad jich poznáte je. Mt7,21 {H}textový orientátor (Iohaniscizojazyčný text XIIIc)[346]viz J 13,18 Ne každý, začátek komentované pasážekterýžkonec pasáže s variantním překladem ktovariantní překlad mi die: Pane, pane[347]korektor v úseku „mi…pane“ naznačuje změnu slovosledu, začátek komentované pasáževejdekonec pasáže s variantním překladem vendevariantní překlad začátek komentované pasážedo královstvie nebeskéhokonec pasáže s variantním překladem v královstvie nebeské[348]připsáno nad řádkem a při horním okrajivariantní překlad. Ale ktož činí vóli otce mého, jenž v nebesiech jest, tenť[349]„-ť“ přeškrtnuto začátek komentované pasáževende v královstvie nebeskékonec pasáže s variantním překladem vejde do královstvie nebeského[350]„vejde do…nebeského“ připsáno nad řádkemvariantní překlad. Mt7,22 {I}textový orientátor Mnozí řkú mi v onen den: Pane, pane, však sme začátek komentované pasáževe jménokonec pasáže s variantním překladem ve jměvariantní překlad tvé prorokovali[351]korektor v úseku „však…prorokovali“ naznačuje změnu slovosledu začátek komentované pasážea ve jménu tvémkonec pasáže s variantním překladem a ve jmě tvévariantní překlad diábly sme vymietali začátek komentované pasážea ve jménu tvém smy[aw]smy] ſyme divy mnohékonec pasáže s variantním překladem a ve jmě tvé moci mnohévariantní překlad činili[352]korektor v úseku „smy…činili“ naznačuje změnu slovosledu. Mt7,23 A tehdy vyznám jim, že nikdy sem vás neznal[353]korektor v úseku „sem…neznal“ naznačuje změnu slovosledu. (Lucecizojazyčný text XVIy)[354]korektor při okraji opravuje na „Luce XIII“; viz L 13,25–27 Odejděte ode mne všickni, začátek komentované pasážektožkonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad činíte nepravost! Mt7,24 {K}textový orientátor (Lucecizojazyčný text VI)[355]viz L 6,47–49 Protož začátek komentované pasáževšelikýkonec pasáže s variantním překladem každývariantní překlad,

X
atovoci] owoce
auovoce] owice
avovoci] owci
awsmy] ſyme
329chybí „ji“, eam, sr. BiblLit
330při kraji připsán latinský začátek perikopy „Attendite a falsis prophetis“
331indikátory „Sám“ a „Solus“ označují pasáže z Mt, které nemají protějšek v dalších evangeliích
332připsáno nad řádkem, dodáno i „sě“
333připsáno nad řádkem a při okraji
334připsáno nad řádkem a zopakováno při horním okraji
335korektor připisuje nad řádkem „-ť“
336připsáno nad řádkem a zopakováno i při okraji
337podtečkováno
338viz L 6,43, Mt 12,33, Mt 6 (?) – odkaz nejasný, Mt 3,10
339korektor v úseku „zlá činí“ naznačuje změnu slovosledu
340přepsán základní text a částečně připsáno i nad řádkem
341zde škrtnuto podtečkováním „dobré“
342podtečkováno
343korektor v úseku „bude vyřezáno“ naznačuje změnu slovosledu
344„vy-“ přeškrtnuto
345dvojí překlad, připsáno nad řádkem
346viz J 13,18
347korektor v úseku „mi…pane“ naznačuje změnu slovosledu
348připsáno nad řádkem a při horním okraji
349„-ť“ přeškrtnuto
350„vejde do…nebeského“ připsáno nad řádkem
351korektor v úseku „však…prorokovali“ naznačuje změnu slovosledu
352korektor v úseku „smy…činili“ naznačuje změnu slovosledu
353korektor v úseku „sem…neznal“ naznačuje změnu slovosledu
354korektor při okraji opravuje na „Luce XIII“; viz L 13,25–27
355viz L 6,47–49
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).