[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<3r3v4r4v5r5v6r6v7r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[5r]číslo strany rukopisuučedlníci jeho. Mt5,2 (Lucecizojazyčný text VIf)[137]viz L 6,20–26 A otevřev usta svá, učieše je řka: Mt5,3 {B}textový orientátor „Blahoslavení chudí duchem, neb jich jest královstvie nebeské. Mt5,4 Blahoslavení tiší, neb oni začátek komentované pasáževládnúti budúkonec pasáže s variantním překladem budú vlásti[138]připsáno při okrajivariantní překlad zemi. Mt5,5 Blahoslavení, začátek komentované pasážekteřížkonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad lkají, neb oni utěšeni budú. Mt5,6 {C[139]}textový orientátor Blahoslavení, začátek komentované pasážekteřížtokonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad lačnějí a žieznějí spravedlnosti, neb oni budú nasyceni[140]korektor v úseku „budú nasyceni“ naznačuje změnu slovosledu. Mt5,7 Blahoslavení milosrdní, neb oni milosrdenstvie dojdú[141]připsáno znovu při okraji jako „Doidu“. Mt5,8 Blahoslavení, začátek komentované pasážečistého srdcekonec pasáže s variantním překladem čistí srdcemvariantní překlad, neb oni uzřie boha[142]korektor v úseku „uzřie boha“ naznačuje změnu slovosledu. Mt5,9 Blahoslavení pokojní, neb oni synové boží nazváni budú. Mt5,10 (I Petri II)[143]odkaz nejspíš na 1 P 3,14 Blahoslavení, začátek komentované pasážekteřížkonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad protivenstvie trpie pro spravedlivost, (I Petricizojazyčný text 4)[144]připsáno při okraji, viz 1 P 4,16 neb jich jest královstvie nebeské. Mt5,11 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text VI)[145]viz L 6,22 Blahoslavení jste, když zlořečiti vám budú člověkové[146]korektor v úseku „když…člověkové“ naznačuje změnu slovosledu (velcizojazyčný text lidé)[147]druhý překlad v základním textu a protiviti se budú vám[148]korektor v úseku „budú vám“ naznačuje změnu slovosledu a řkú všecko zlé proti vám, lžíce pro mě. Mt5,12 Radujte sě a veselte se, neb odplata vaše začátek komentované pasážemnohákonec pasáže s variantním překladem hojná[149]přípsáno nad řádkem i při okraji, obtížně čitelnévariantní překlad jest v nebesiech, neb tak jsú sě protivili prorokóm (Marcicizojazyčný text IXl, Lucecizojazyčný text XIIIIf)[150]viz Mc 9,49–50 a L 14,34–35, začátek komentované pasážekteřížto sú {kteříž[151]}přípisek soudobého korektora byli přěd vámi. Mt5,13 {E}textový orientátor A vy ste suol[152]korektor připisuje nad řádkem „-ó-“ zemská[153]při okraji připsán text Vulgáty: „vos estis terre“: pakli suol bude zmařena, čím bude soleno? K ničemuž sě viec nehodí, jedno aby byla ven vyvržena a potlačena od lidí (hic estcizojazyčný text od člověkóv)[154]druhý překlad v základním textu.[155]u levého spodního okraje nečitelný, patrně latinský přípisek

X
137viz L 6,20–26
138připsáno při okraji
139připsáno při okraji
140korektor v úseku „budú nasyceni“ naznačuje změnu slovosledu
141připsáno znovu při okraji jako „Doidu“
142korektor v úseku „uzřie boha“ naznačuje změnu slovosledu
143odkaz nejspíš na 1 P 3,14
144připsáno při okraji, viz 1 P 4,16
145viz L 6,22
146korektor v úseku „když…člověkové“ naznačuje změnu slovosledu
147druhý překlad v základním textu
148korektor v úseku „budú vám“ naznačuje změnu slovosledu
149přípsáno nad řádkem i při okraji, obtížně čitelné
150viz Mc 9,49–50 a L 14,34–35
151upraveno přeškrtnutím
152korektor připisuje nad řádkem „-ó-“
153při okraji připsán text Vulgáty: „vos estis terre“
154druhý překlad v základním textu
155u levého spodního okraje nečitelný, patrně latinský přípisek
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).