[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<6r6v7r7v8r8v9r9v10r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[8r]číslo strany rukopisujako i my odpúštiemy dlužníkóm (velcizojazyčný text vinníkóm)[248]druhý překlad v základním textu, škrtnuto našim. Mt6,13 {B}textový orientátor I neuvoď[249]„-u-“ nadepsáno nás u pokúšěnie, ale zbav ny od[250]korektor připisuje nad řádkem „ot“ zlého. Amen. Mt6,14 Neb ač odpustíte člověkóm (velcizojazyčný text lidem)[251]druhý překlad v základním textu jich hřiechy[252]korektor v úseku „jich hřiechy“ naznačuje změnu slovosledu, odpustíť[253]korektor připisuje nad řádkem „otpustíť“ i vám otec váš nebeský hřiechy vaše. Mt6,15 Pakli neodpustíte začátek komentované pasážečlověkómkonec pasáže s variantním překladem lidemvariantní překlad, ani otec váš odpustí[254]korektor připisuje nad řádkem „-t-“ hřiechóv vašich.“ Mt6,16 (Sám:) „A když sě postíte, neroďte býti jako pokrytci smutni, neb pošmuřují začátek komentované pasážetváří svýchkonec pasáže s variantním překladem tváře své[255]připsáno při horním okrajivariantní překlad, začátek komentované pasážeaby sě zdáli člověkóm (velcizojazyčný text lidem)[256]druhý překlad v základním textu postícíkonec pasáže s variantním překladem aby sě zdáli lidem, že sě postie[257]připsáno částečně nad řádkem a při horním okrajivariantní překlad; začátek komentované pasáževěru pravikonec pasáže s variantním překladem věrně pravímvariantní překlad vám, začátek komentované pasáževzeli sú odplatu svúkonec pasáže s variantním překladem že sú vzeli chválu svú[258]nad „odplatu“ připsáno „ot“variantní překlad. Mt6,17 Ale ty, když sě postíš, zmaž začátek komentované pasážehlavu[259]při okraji připsán latinský výklad substantiva „hlava“ (Sr. Catholicon, Mainz 1460, BSB Clm 14136, s.v. caput)konec pasáže s variantním překladem myslvariantní překlad svú {(olejem)[260]}přípisek soudobého korektora a začátek komentované pasážeobličej tvój umýkonec pasáže s variantním překladem tvář svú umyjvariantní překlad {(radostí a obveselením)[261]}přípisek soudobého korektora, Mt6,18 aby nebyl začátek komentované pasážečlověkóm[262]škrtnuto viděn postícíkonec pasáže s variantním překladem viděn idem, že sě postíš[263]připsáno nad řádkem a při okrajivariantní překlad, ale otci tvému, jenž jest v skrytě. A otec tvój, jenž vidí v skrytě, odplatí[264]korektor připisuje nad řádkem „ot-“ tobě. Mt6,19 (Lucecizojazyčný text XIIh)[265]viz L 12,33–34 Neroďte sobě pokladóv dělati v zemi, ktežto rez a mol kazí a kdež zloději vykopávají a skradú. Mt6,20 {C}textový orientátor Ale čiňte sobě poklady v nebi, kdežto ani rez ani moli kazí a ktežto zloději nevykopávají ani kradú. Mt6,21 Neb kde jest poklad tvój, tu jest i srdce tvé. Mt6,22 {D}textový orientátor Svietedlnice těla tvého jest oko tvé: bude li oko tvé upřémé, začátek komentované pasáževšeckokonec pasáže s variantním překladem cělé[266]připsáno při okrajivariantní překlad tělo tvé světlé bude. Mt6,23 (Lucecizojazyčný text XIk)[267]viz L 11,34–36 Pakli oko tvé bude začátek komentované pasážekřivékonec pasáže s variantním překladem nešlechetné[268]připsáno při spodním okrajivariantní překlad, začátek komentované pasáževšecko[269]škrtnutokonec pasáže s variantním překladem cělé[270]připsáno při okrajivariantní překlad tělo tvé temné bude. Protož ač

X
248druhý překlad v základním textu, škrtnuto
249„-u-“ nadepsáno
250korektor připisuje nad řádkem „ot“
251druhý překlad v základním textu
252korektor v úseku „jich hřiechy“ naznačuje změnu slovosledu
253korektor připisuje nad řádkem „otpustíť“
254korektor připisuje nad řádkem „-t-“
255připsáno při horním okraji
256druhý překlad v základním textu
257připsáno částečně nad řádkem a při horním okraji
258nad „odplatu“ připsáno „ot“
259při okraji připsán latinský výklad substantiva „hlava“ (Sr. Catholicon, Mainz 1460, BSB Clm 14136, s.v. caput)
260připsáno při okraji, přípisek nemá předlohu ve Vulgátě
261připsáno při okraji, přípisek nemá předlohu ve Vulgátě
262škrtnuto
263připsáno nad řádkem a při okraji
264korektor připisuje nad řádkem „ot-“
265viz L 12,33–34
266připsáno při okraji
267viz L 11,34–36
268připsáno při spodním okraji
269škrtnuto
270připsáno při okraji
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).