[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<6v7r7v8r8v9r9v10r10v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[8v]číslo strany rukopisusvětlo, kteréž[271]„-ž“ škrtnuto v tobě jest, jsú tmy, ty samy tmy kterak veliké budú? Mt6,24 {E}textový orientátor Nižádný nemóž dvěma pánoma slúžiti, začátek komentované pasážeiže anebkonec pasáže s variantním překladem iže nebvariantní překlad jednoho v nenávisti bude mieti[272]korektor v úseku „v nenávisti…mieti“ naznačuje změnu slovosledu a druhého milovati, aneb jednoho strpí a začátek komentované pasážedruhéhokonec pasáže s variantním překladem druhýmvariantní překlad pohrze. Nemóžte buohu slúžiti začátek komentované pasážea penězómkonec pasáže s variantním překladem a sboží[273]připsáno nad řádkem a zopakováno i při okrajivariantní překlad. Mt6,25 Protož pravi vám: začátek komentované pasážeNepečlivi buďtekonec pasáže s variantním překladem Nebuďte pečlivivariantní překlad duši začátek komentované pasáževaší(velcizojazyčný text své)[274]druhý překlad v základním textu, co začátek komentované pasážebykonec pasáže s variantním překladem byšte[275]„-šte“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad jedli a tělu vašemu[ak]vašemu] waſiemu, več by sě začátek komentované pasážeobleklikonec pasáže s variantním překladem odievali[276]připsáno při okrajivariantní překlad; začátek komentované pasáževšakkonec pasáže s variantním překladem zdalivariantní překlad dušě vaše začátek komentované pasáževiece jestkonec pasáže s variantním překladem nenie větčé[277]připsáno při okrajivariantní překlad než pokrm a tělo začátek komentované pasáževiecekonec pasáže s variantním překladem větčie[278]připsáno při okrajivariantní překlad než oděv. Mt6,26 Hleďte (velcizojazyčný text vzezřiete)[279]druhý překlad v základním textu; škrtnuto začátek komentované pasážena ptáky[280]škrtnutokonec pasáže s variantním překladem na ptactvovariantní překlad nebeské, žeť nesejí ani žnú ani do stodoly shromazdějí[281] korektor nadepisuje „-u-“: „shromažďují“ (neb schraňují)[282]druhý překlad v základním textu a otec {váš[283]}přípisek soudobého korektora nebeský začátek komentované pasážekrmí jě (neb pase)[284]druhý překlad v základním textukonec pasáže s variantním překladem pase to ptactvovariantní překlad; však vy viece mnohem ste začátek komentované pasáženad někonec pasáže s variantním překladem nad to ptactvovariantní překlad vážností (to jest mnoho viece ste vážni než ptáci, točíš dóstojnější než ptáci). Mt6,27 A kto z vás začátek komentované pasážemyslekonec pasáže s variantním překladem pomysle[285]„po-“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad móž přidati začátek komentované pasážek zvróstu[286]přeškrtnuto, původně snad snaha zachytit dva překlady do základního textu postavy[287]podtečkováno svémukonec pasáže s variantním překladem ku postavě svévariantní překlad loket jeden? Mt6,28 A o oděvu co začátek komentované pasážeste pečlivi (velcizojazyčný text starostlivi)[288]druhý překlad v základním textukonec pasáže s variantním překladem pečujetevariantní překlad? Znamenajte[al]Znamenajte] Znamaite[289]oprava připsaná při spodním okraji lilia polská, kterak rostú: nedělají ani přadú. Mt6,29 začátek komentované pasážeNebkonec pasáže s variantním překladem Alevariantní překlad pravi[290]korektor připisuje nad řádkem „-ť“ vám, že ani Šalomún ve vší[291]korektor nadepisuje „-ie“ oslavě své oděn jest {byl}přípisek soudobého korektora jako jedno začátek komentované pasážez nichkonec pasáže s variantním překladem z toho lilium[292]připsáno při okrajivariantní překlad. Mt6,30 Neb poňavadž[293]korektor připisuje nad řádkem „-ě-“ seno[294]korektor doplňuje jotaci polské, kteréž dnes jest, a zajtra

X
akvašemu] waſiemu
alZnamenajte] Znamaite
271„-ž“ škrtnuto
272korektor v úseku „v nenávisti…mieti“ naznačuje změnu slovosledu
273připsáno nad řádkem a zopakováno i při okraji
274druhý překlad v základním textu
275„-šte“ připsáno korektorem nad řádkem
276připsáno při okraji
277připsáno při okraji
278připsáno při okraji
279druhý překlad v základním textu; škrtnuto
280škrtnuto
281 korektor nadepisuje „-u-“: „shromažďují“
282druhý překlad v základním textu
283připsáno při okraji
284druhý překlad v základním textu
285„po-“ připsáno korektorem nad řádkem
286přeškrtnuto, původně snad snaha zachytit dva překlady do základního textu
287podtečkováno
288druhý překlad v základním textu
289oprava připsaná při spodním okraji
290korektor připisuje nad řádkem „-ť“
291korektor nadepisuje „-ie“
292připsáno při okraji
293korektor připisuje nad řádkem „-ě-“
294korektor doplňuje jotaci
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).