[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<8r8v9r9v10r10v11r11v12r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vede k životu, a málo jest těch, kteřížto nalézají! Mt7,15 (Sám:) {Pilně}přípisek soudobého korektora ostřiehajte se začátek komentované pasážeod falešných prorokóv, jenž přichodiekonec pasáže s variantním překladem od křivých kazatelóv, kteříž přicházejívariantní překlad k vám začátek komentované pasážev rúšě ovčiemkonec pasáže s variantním překladem v rúšiech ovcívariantní překlad, začátek komentované pasážea vnitř jsúkonec pasáže s variantním překladem ale vnitř súvariantní překlad vlcé začátek komentované pasážehltavíkonec pasáže s variantním překladem chvátavívariantní překlad. Mt7,16 {F}textový orientátor začátek komentované pasážePo ovocikonec pasáže s variantním překladem ot ovocěvariantní překlad jich poznáte jě. I zdali zbierají {s trnie}přípisek soudobého korektora víněnky začátek komentované pasážeakonec pasáže s variantním překladem anebovariantní překlad z bodlákóv fíky? Mt7,17 {G}textový orientátor (Lucecizojazyčný text VIf, infracizojazyčný textXIIc, etcizojazyčný text VIt, supra eodemcizojazyčný text III) Tak každé dřevo dobré dobrá ovoce činí, ale zlé dřevo ovoce zlá činí. Mt7,18 Nemóž dřevo dobré ovoce začátek komentované pasážezlýchkonec pasáže s variantním překladem zléhovariantní překlad činiti, ani začátek komentované pasážedřevo zlé ovocí dobrýchkonec pasáže s variantním překladem štěp zlý ovocě dobréhovariantní překlad činiti. Mt7,19 Protož všeliké dřevo, kteréž nečiní ovoce dobrého, bude vyřezáno a v oheň začátek komentované pasáževyvrženokonec pasáže s variantním překladem vrženovariantní překlad. Mt7,20 Protož začátek komentované pasážepo ovocikonec pasáže s variantním překladem ot ovocí; z ovocevariantní překlad jich poznáte je. Mt7,21 {H}textový orientátor (Iohaniscizojazyčný text XIIIc) Ne každý, začátek komentované pasážekterýžkonec pasáže s variantním překladem ktovariantní překlad mi die: Pane, pane, začátek komentované pasáževejdekonec pasáže s variantním překladem vendevariantní překlad začátek komentované pasážedo královstvie nebeskéhokonec pasáže s variantním překladem v královstvie nebeskévariantní překlad. Ale ktož činí vóli otce mého, jenž v nebesiech jest, tenť začátek komentované pasáževende v královstvie nebeskékonec pasáže s variantním překladem vejde do královstvie nebeskéhovariantní překlad. Mt7,22 {I}textový orientátor Mnozí řkú mi v onen den: Pane, pane, však sme začátek komentované pasáževe jménokonec pasáže s variantním překladem ve jměvariantní překlad tvé prorokovali začátek komentované pasážea ve jménu tvémkonec pasáže s variantním překladem a ve jmě tvévariantní překlad diábly sme vymietali začátek komentované pasážea ve jménu tvém smy divy mnohékonec pasáže s variantním překladem a ve jmě tvé moci mnohévariantní překlad činili. Mt7,23 A tehdy vyznám jim, že nikdy sem vás neznal. (Lucecizojazyčný text XVIy) ) Odejděte ode mne všickni, začátek komentované pasážektožkonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad činíte nepravost! Mt7,24 {K}textový orientátor (Lucecizojazyčný text VI) Protož začátek komentované pasáževšelikýkonec pasáže s variantním překladem každývariantní překlad,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).