[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<7r7v8r8v9r9v10r10v11r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

v pec bývá vrženo, buoh tak odievá, začátek komentované pasážeovšem viece vy, malé vierykonec pasáže s variantním překladem čím viece vás, malé vieryvariantní překlad! Mt6,31 Protož neroďte pečlivi býti řkúce: Co budeme jiesti anebo co budeme píti aneb čím sě odějeme? Mt6,32 začátek komentované pasážeVšakkonec komentované pasáže {Neb}přípisek soudobého korektora těch všech věcí pohané hledají. začátek komentované pasážeJistěkonec pasáže s variantním překladem Neboťvariantní překlad vieť otec váš, začátek komentované pasážežekonec pasáže s variantním překladem nebvariantní překlad těch všech věcí potřěbujete. Mt6,33 Protož hledajte najprvé královstvie božieho začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad spravedlnosti jeho, a tyto začátek komentované pasáževšeckykonec pasáže s variantním překladem všechnyvariantní překlad věci začátek komentované pasážepřidánykonec pasáže s variantním překladem přivrženyvariantní překlad budú vám. Mt6,34 Protož neroďte býti pečlivi začátek komentované pasážeo zajtřějšém dnikonec pasáže s variantním překladem do zajtřievariantní překlad, neb zajtřější den začátek komentované pasážesám o sobě pečovati budekonec pasáže s variantním překladem pečliv bude samému soběvariantní překlad začátek komentované pasážea dosti má den na své zlostikonec pasáže s variantním překladem neb dosti jest dni zlost jehovariantní překlad.“

Matheicizojazyčný text VII.

Mt7,1 {A}textový orientátorNeroďte súditi, začátek komentované pasážea nebudetekonec pasáže s variantním překladem abyšte nebylivariantní překlad súzeni, Mt7,2 neb kterýmž koli súdem budete súditi, týmž budete súzeni (Lucecizojazyčný text VIo, Marcicizojazyčný text IIIIs), a kterúž měrú budete měřiti, túž vám bude odměřeno. Mt7,3 {B}textový orientátor (Lucecizojazyčný text VIv) I co vidíš začátek komentované pasážedrástu v ocěkonec pasáže s variantním překladem mrvu v okuvariantní překlad bratra tvého (velcizojazyčný text svého), a břevna začátek komentované pasážev svém ocekonec pasáže s variantním překladem v oku tvémvariantní překlad nevidíš? Mt7,4 Aneb začátek komentované pasážekterak {kak}přípisek soudobého korektora ty móžeš řéci bratru tvému: Bratře nechajť začátek komentované pasáževynmu drástukonec pasáže s variantním překladem vyvrhu mrvuvariantní překlad z oka tvého, a aj, břevno jest začátek komentované pasážev ocekonec pasáže s variantním překladem v okuvariantní překlad tvém? Mt7,5 Pokrytče, vyvrz najprvé břevno začátek komentované pasážez tvého okakonec pasáže s variantním překladem z oka tvéhovariantní překlad, a tehdy

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).