[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<6r6v7r7v8r8v9r9v10r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jako i my odpúštiemy dlužníkóm (velcizojazyčný text vinníkóm) našim. Mt6,13 {B}textový orientátor I neuvoď nás u pokúšěnie, ale zbav ny od zlého. Amen. Mt6,14 Neb ač odpustíte člověkóm (velcizojazyčný text lidem) jich hřiechy, odpustíť i vám otec váš nebeský hřiechy vaše. Mt6,15 Pakli neodpustíte začátek komentované pasážečlověkómkonec pasáže s variantním překladem lidemvariantní překlad, ani otec váš odpustí hřiechóv vašich.“ Mt6,16 (Sám:) „A když sě postíte, neroďte býti jako pokrytci smutni, neb pošmuřují začátek komentované pasážetváří svýchkonec pasáže s variantním překladem tváře svévariantní překlad, začátek komentované pasážeaby sě zdáli člověkóm (velcizojazyčný text lidem) postícíkonec pasáže s variantním překladem aby sě zdáli lidem, že sě postievariantní překlad; začátek komentované pasáževěru pravikonec pasáže s variantním překladem věrně pravímvariantní překlad vám, začátek komentované pasáževzeli sú odplatu svúkonec pasáže s variantním překladem že sú vzeli chválu svúvariantní překlad. Mt6,17 Ale ty, když sě postíš, zmaž začátek komentované pasážehlavukonec pasáže s variantním překladem myslvariantní překlad svú {(olejem)}přípisek soudobého korektora a začátek komentované pasážeobličej tvój umýkonec pasáže s variantním překladem tvář svú umyjvariantní překlad {(radostí a obveselením)}přípisek soudobého korektora, Mt6,18 aby nebyl začátek komentované pasážečlověkóm viděn postícíkonec pasáže s variantním překladem viděn idem, že sě postíšvariantní překlad, ale otci tvému, jenž jest v skrytě. A otec tvój, jenž vidí v skrytě, odplatí tobě. Mt6,19 (Lucecizojazyčný text XIIh) Neroďte sobě pokladóv dělati v zemi, ktežto rez a mol kazí a kdež zloději vykopávají a skradú. Mt6,20 {C}textový orientátor Ale čiňte sobě poklady v nebi, kdežto ani rez ani moli kazí a ktežto zloději nevykopávají ani kradú. Mt6,21 Neb kde jest poklad tvój, tu jest i srdce tvé. Mt6,22 {D}textový orientátor Svietedlnice těla tvého jest oko tvé: bude li oko tvé upřémé, začátek komentované pasáževšeckokonec pasáže s variantním překladem cělévariantní překlad tělo tvé světlé bude. Mt6,23 (Lucecizojazyčný text XIk) Pakli oko tvé bude začátek komentované pasážekřivékonec pasáže s variantním překladem nešlechetnévariantní překlad, začátek komentované pasáževšeckokonec pasáže s variantním překladem cělévariantní překlad tělo tvé temné bude. Protož ač

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).