[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<6v7r7v8r8v9r9v10r10v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

světlo, kteréž v tobě jest, jsú tmy, ty samy tmy kterak veliké budú? Mt6,24 {E}textový orientátor Nižádný nemóž dvěma pánoma slúžiti, začátek komentované pasážeiže anebkonec pasáže s variantním překladem iže nebvariantní překlad jednoho v nenávisti bude mieti a druhého milovati, aneb jednoho strpí a začátek komentované pasážedruhéhokonec pasáže s variantním překladem druhýmvariantní překlad pohrze. Nemóžte buohu slúžiti začátek komentované pasážea penězómkonec pasáže s variantním překladem a sbožívariantní překlad. Mt6,25 Protož pravi vám: začátek komentované pasážeNepečlivi buďtekonec pasáže s variantním překladem Nebuďte pečlivivariantní překlad duši začátek komentované pasáževaší(velcizojazyčný text své), co začátek komentované pasážebykonec pasáže s variantním překladem byštevariantní překlad jedli a tělu vašemu, več by sě začátek komentované pasážeobleklikonec pasáže s variantním překladem odievalivariantní překlad; začátek komentované pasáževšakkonec pasáže s variantním překladem zdalivariantní překlad dušě vaše začátek komentované pasáževiece jestkonec pasáže s variantním překladem nenie větčévariantní překlad než pokrm a tělo začátek komentované pasáževiecekonec pasáže s variantním překladem větčievariantní překlad než oděv. Mt6,26 Hleďte (velcizojazyčný text vzezřiete) začátek komentované pasážena ptákykonec pasáže s variantním překladem na ptactvovariantní překlad nebeské, žeť nesejí ani žnú ani do stodoly shromazdějí (neb schraňují) a otec {váš}přípisek soudobého korektora nebeský začátek komentované pasážekrmí jě (neb pase)konec pasáže s variantním překladem pase to ptactvovariantní překlad; však vy viece mnohem ste začátek komentované pasáženad někonec pasáže s variantním překladem nad to ptactvovariantní překlad vážností (to jest mnoho viece ste vážni než ptáci, točíš dóstojnější než ptáci). Mt6,27 A kto z vás začátek komentované pasážemyslekonec pasáže s variantním překladem pomyslevariantní překlad móž přidati začátek komentované pasážek zvróstu postavy svémukonec pasáže s variantním překladem ku postavě svévariantní překlad loket jeden? Mt6,28 A o oděvu co začátek komentované pasážeste pečlivi (velcizojazyčný text starostlivi)konec pasáže s variantním překladem pečujetevariantní překlad? Znamenajte lilia polská, kterak rostú: nedělají ani přadú. Mt6,29 začátek komentované pasážeNebkonec pasáže s variantním překladem Alevariantní překlad pravi vám, že ani Šalomún ve vší oslavě své oděn jest {byl}přípisek soudobého korektora jako jedno začátek komentované pasážez nichkonec pasáže s variantním překladem z toho liliumvariantní překlad. Mt6,30 Neb poňavadž seno polské, kteréž dnes jest, a zajtra

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).