[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<5r5v6r6v7r7v8r8v9r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jdi s ním druhá dva {tisíce}přípisek soudobého korektora. Mt5,42 (Leviticumcizojazyčný text XIX) A ktož prosí tebe, daj jemu. A ktož chce zajieti začátek komentované pasážeukonec pasáže s variantním překladem otvariantní překlad tebe, neodvracuj sě.“ Mt5,43 „Slyšeli ste, že řčeno jest starým: (Deuteronomiicizojazyčný text 23)) Milovati budeš bližnieho tvého (velcizojazyčný text svého), a nenáviděti budeš nepřietele tvého. Mt5,44 Ale já začátek komentované pasážepravikonec pasáže s variantním překladem pravímvariantní překlad vám: Milujte nepřietele vašě (velcizojazyčný text svého) a dobře čiňte těm, začátek komentované pasážekteřížkonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad vás nenávidie. A modlte sě za protivníky a za hánce vaše (velcizojazyčný text své), Mt5,45 abyšte byli synové otce vašeho, jenž v nebesiech jest, jenž slunci svému velí začátek komentované pasážezchoditikonec pasáže s variantním překladem vzchoditivariantní překlad na dobré i na zlé, a začátek komentované pasážedštíkonec pasáže s variantním překladem déšč dávávariantní překlad na nespravedlivé i na spravedlivé. Mt5,46 Neb milujete li ty, kteří vás milují, kterú odplatu budete mieti? (Lucecizojazyčný text VIn), začátek komentované pasážeVšakkonec pasáže s variantním překladem Zdaliťvariantní překlad i zjevní hřiešníci to činie. Mt5,47 A budete li pozdravovati bratří vašich (velcizojazyčný text svých) toliko, co viece činíte? Však i pekelníci to činie. Mt5,48 Protož buďte dokonalí, jakož i otec váš nebeský dokonalý jest.“ Mt6,1„Pilně sě ostřiehajte, abyšte spravedlivosti vaše nečinili před člověky (velcizojazyčný text před lidmi), začátek komentované pasážeabykonec pasáže s variantním překladem abyštevariantní překlad začátek komentované pasáževiděni bylikonec pasáže s variantním překladem žádali chvályvariantní překlad od nich, jinak odplaty nebudete mieti u otce vašeho, jenž v nebesiech jest. Mt6,2 (Lucecizojazyčný text XII) Protož když činíš almužnu, neroď trúbú trúbiti přěd sebú, jako pokrytci

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).