[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<42v43r43v44r44v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mt28,16 A jedenádcte učedlníkóv začátek komentované pasážeodjidechukonec pasáže s variantním překladem otjidechuvariantní překlad do Galilee na horu, kdežto {byl}přípisek soudobého korektora ustavil jim Ježíš. Mt28,17 A vidúce začátek komentované pasážepomodlichu sekonec pasáže s variantním překladem klaniechu sěvariantní překlad jemu, ale někteří z nich pochybováchu. Mt28,18 začátek komentované pasážeA přistúpilkonec pasáže s variantním překladem A přistúpivvariantní překlad Ježíš mluvil jest jim řka: „Dána mi jest moc všeliká v nebi i v zemi. Mt28,19 Protož jdúce učtež všecky lidi, křstiece je ve jmě otce i syna začátek komentované pasážei svatého duchakonec pasáže s variantním překladem i ducha svatéhovariantní překlad, Mt28,20 učiece je začátek komentované pasážezachovati všecko tokonec pasáže s variantním překladem zachovávati všecky věcivariantní překlad, začátek komentované pasážecožkonec pasáže s variantním překladem kteréž kolivěkvariantní překlad sem vám přikázal. A aj, já s vámi sem po všecky dni až do skonánie světa.“

Finitus est feria sexta in die Cosme et Damianicizojazyčný text

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).