[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<2r2v3r3v4r4v5r5v6r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jemu Ježíš: „Opět psáno jest (Deuteronomiicizojazyčný text VI): Nebudeš pokúšeti pána boha tvého (velcizojazyčný text svého).“ Mt4,8 Opět vzal ho diábel na horu vysokú velmě a ukázal jemu všecka královstvie světa a chválu jich Mt4,9 a řěkl jest jemu:„začátek komentované pasážeTa všeckakonec pasáže s variantním překladem Ty všecky věcivariantní překlad tobě dám, ač padna modliti sě mně budeš.“ Mt4,10 Tehdy začátek komentované pasáževecekonec pasáže s variantním překladem řeklvariantní překlad jemu Ježíš: „Jdiž, Satane, neb psáno jest (Deuteronomiicizojazyčný text VI): Pánu bohu tvému (velcizojazyčný text svému) začátek komentované pasážemodlitikonec pasáže s variantním překladem klanětivariantní překlad sě budeš a jemu samému slúžiti budeš.“ Mt4,11 {D}textový orientátor Tehdy začátek komentované pasážeopusti hokonec pasáže s variantním překladem odšel od něhovariantní překlad diábel a aj, začátek komentované pasážeanjelékonec pasáže s variantním překladem andělévariantní překlad přistúpili jsú a slúžili sú jemu. Mt4,12 {E}textový orientátor A když uslyše Ježíš, že jest Jan zrazen, začátek komentované pasážeodjidekonec pasáže s variantním překladem ustúpilvariantní překlad do Galilee, Mt4,13 A nechav města Nazareth, začátek komentované pasážepřijidekonec pasáže s variantním překladem přišelvariantní překlad i bydli v Kafarnaum v městě a v zámoří a v krajinách Zabulon a Neptalim, Mt4,14 aby sě naplnilo, co jest pověděno skrze Isaiáše proroka řkúcého: Mt4,15 Země Zabulon a země Neptalim, cěsta morská začátek komentované pasážeza Jordánemkonec komentované pasáže v Kalilei pohanské, Mt4,16 lid, jenž sedieše ve tmách, uzřě světlost velikú a sedícím u vlasti stienu smrti začátek komentované pasážesvětlostkonec pasáže s variantním překladem světlovariantní překlad jim jest začátek komentované pasáževzešlakonec pasáže s variantním překladem vzešlovariantní překlad. Mt4,17 {F}textový orientátor Potom počě Ježíš kázati a řieci: „Čiňte pokánie, nebť sě přiblíži vám královstvie nebeské.“

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).