[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<11v12r12v13r13v14r14v15r15v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

začátek komentované pasážei po hrádciechkonec pasáže s variantním překladem i po kastelechvariantní překlad, uče v školách jich a káže čtenie královstvie a uzdravuje začátek komentované pasáževšeliké neduhykonec pasáže s variantním překladem každý neduhvariantní překlad začátek komentované pasážea všelikúkonec pasáže s variantním překladem a každúvariantní překlad nemoc. Mt9,36 {G}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VI, I) začátek komentované pasážeA viděvkonec pasáže s variantním překladem a vidavariantní překlad zástupy, slitova se nad nimi, neb biechu trápeni a ležéce jakožto ovce, nemajíce pastýře. Mt9,37 Tehdy vece učedlníkóm svým: {H}textový orientátor (Lucecizojazyčný text Xa) Žen zajisté mnohá, ale dělníkóv málo, Mt9,38 protož proste pána žni, ať pošle dělníky na žen svú.

Matheicizojazyčný text X.

Mt10,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 3d, Lucecizojazyčný text IXa) A svolav dvanádct učedlníkóv svých, dal jim moc nad duchy nečistými, aby vymietali jě a uzdravovali všecky neduhy a všelikú nemoc. Mt10,2 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIe, Lucecizojazyčný text VId) A dvanádcti učedlníkóv jména sú tato: Prvý Šimon, jenž slove Petr, a Ondřej, bratr jeho, Mt10,3 Jakub Zebedeóv a Jan, bratr jeho, Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matúš, zevný hřiešník, a Jakub Alpheóv, Thadeus, Mt10,4 Šimon Kananejský a Judáš Škarioth, jenž i zradil jest jeho. Mt10,5 Těch dvanádct poslal Ježíš, přikázav jim a řka (Sám:) „Na cěstu pohanskú neodcházejte a do měst samaritánských začátek komentované pasáženevcházejtekonec pasáže s variantním překladem nechoďtevariantní překlad, Mt10,6 ale radějše děte k ovcém, kteréž sú zahynuly, domu israhelského. Mt10,7 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIc etcizojazyčný text VIc, Lucecizojazyčný text IXb etcizojazyčný text Xb-c) začátek komentované pasážeA šedšekonec pasáže s variantním překladem A jdúcvariantní překlad kažte začátek komentované pasážeřkúcekonec pasáže s variantním překladem praviecevariantní překlad, žeť se přiblíži královstvie nebeské. Mt10,8 Nemocné uzdravujte, mrtvé křeste, malomocné čisťte, diábly vymietajte; darmo ste vzeli, darmo dávajte. Mt10,9 Neroďte sobě sobiti zlata ani střiebra ani peněz na vašich pasiech, Mt10,10 ani začátek komentované pasážetobolky {mošny}přípisek soudobého korektora na cěstě ani dvú sukní ani obuvi ani začátek komentované pasážeholikonec pasáže s variantním překladem metlyvariantní překlad, neb hoden jest dělník pokrmu svého. Mt10,11 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text Xc etcizojazyčný text IXb, Marcicizojazyčný text VId) A do kteréhož koli

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).