[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<1v2r2v3r3v4r4v5r5v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ke mně?“ Mt3,15 A odpověděv Ježíš, vece začátek komentované pasážek němukonec pasáže s variantním překladem jemuvariantní překlad: „začátek komentované pasážeNech nyniekonec pasáže s variantním překladem Ponech mivariantní překlad, neb tak nám slušé naplniti začátek komentované pasáževšelikú {všecku}přípisek soudobého korektora spravedlnost.“ {G}textový orientátor Tehdy dopusti jeho. Mt3,16 A když začátek komentované pasážeby křstěnkonec pasáže s variantním překladem pokřtěnvariantní překlad Ježíš, ihned začátek komentované pasáževynidekonec pasáže s variantním překladem vystúpivariantní překlad z vody. A aj, otevřěna sú jemu nebesa, začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad viděl jest ducha božieho sstupujícieho jakožto holubici a přicházejícieho na něho. Mt3,17 A aj, hlas s nebe řkúci: „Tento jest syn mój milý, v němž mi sě jest slíbilo.“

Matheicizojazyčný text IIII.

Mt4,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text If, Lucecizojazyčný text 4a) Tehdy Ježíš veden jest začátek komentované pasážeod duchakonec pasáže s variantním překladem duchemvariantní překlad {na púšti}přípisek soudobého korektora, aby pokúšen byl začátek komentované pasážeod diáblakonec pasáže s variantním překladem diáblemvariantní překlad. Mt4,2 A když sě postil čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí, potom zlačněl jest. Mt4,3 {B}textový orientátor (Lucecizojazyčný text 4b) A přistúpiv začátek komentované pasážepokušitelkonec pasáže s variantním překladem zkusitelvariantní překlad, vece jemu: „Si li syn boží, řci, ať začátek komentované pasážekamenie toto {kameni tito}přípisek soudobého korektora chlebové budú.“ Mt4,4 Kterýžto odpověděv, řěkl jemu: „Psáno jest jisté: (Deuteronomiicizojazyčný text VIII) Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým (božím) slovem, začátek komentované pasážejenžkonec pasáže s variantním překladem ještovariantní překlad pocházie z úst božích.“ Mt4,5 Tehdy vzal ho diábel do svatého města začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad postavil začátek komentované pasážehokonec pasáže s variantním překladem jejvariantní překlad začátek komentované pasážena vrchu chrámakonec pasáže s variantním překladem na zábradlech chrámu; na stolu chrámuvariantní překlad. Mt4,6 začátek komentované pasážeA vecekonec pasáže s variantním překladem A řeklvariantní překlad jemu: „Ač si syn boží, pusť sě dolóv, začátek komentované pasáževšakťkonec pasáže s variantním překladem nebvariantní překlad psáno jest (Deuteronomiicizojazyčný text VIII), že začátek komentované pasážeanjelómkonec pasáže s variantním překladem andělómvariantní překlad svým přikázal o tobě, a v rukú ponesú tě, aby snad neurazil o kámen nohy své.“ Mt4,7 Vece

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).