[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<4r4v5r5v6r6v7r7v8r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

die blázne, začátek komentované pasážehodenkonec pasáže s variantním překladem vinenvariantní překlad bude začátek komentované pasážeohně pekelnéhokonec komentované pasáže {pekelnému ohni}přípisek soudobého korektora. Mt5,23 A protož obětuješ li dar svój začátek komentované pasážek {ku}přípisek soudobého korektora oltáři a tu začátek komentované pasáževzpomeneškonec pasáže s variantním překladem rozpomeneš sěvariantní překlad, že bratr tvój má něco proti tobě, Mt5,24 opusť tu dar svój přěd oltářem a začátek komentované pasážejdi prvé k pokoře bratra svéhokonec pasáže s variantním překladem směř sě s bratrem tvýmvariantní překlad, začátek komentované pasážea pakkonec pasáže s variantním překladem a tehdyvariantní překlad přijda, začátek komentované pasážeobětovati budeš dar tvójkonec pasáže s variantním překladem obětuj dar tvójvariantní překlad. Mt5,25 {H}textový orientátor Buď povolen protivníku tvému (velcizojazyčný text svému) brzo, začátek komentované pasážedoniž jsikonec pasáže s variantním překladem když sivariantní překlad s ním na cěstě. Neb snad dá tě protivník {tvój}přípisek soudobého korektora súdci a súdce dá tě sluze, a budeš v žalář puštěn. Mt5,26 Věru pravi tobě, {že}přípisek soudobého korektora nevyjdeš odtud, až navrátíš poslední šart. Mt5,27 Slyšeli ste, že začátek komentované pasážepověděnokonec pasáže s variantním překladem řečenovariantní překlad jest starým (Exodicizojazyčný text 20): Nesesmilníš. Mt5,28 Ale já pravi vám: že každý, začátek komentované pasážejenžkonec pasáže s variantním překladem ktožvariantní překlad uzří ženu ku požádaní jie, již sesmilnil jest ji v srdci svém. Mt5,29 (Marcicizojazyčný text IX et infracizojazyčný text XVI) začátek komentované pasážeJestlikonec pasáže s variantním překladem Paklivariantní překlad že oko pravé tvé horší tě, vylup jě začátek komentované pasážea zavrzkonec pasáže s variantním překladem a vrzvariantní překlad od sebe, neb užitečno jest tobě, aby zahynul jeden {z}přípisek soudobého korektora údóv tvých, nežli by všecko tělo tvé bylo začátek komentované pasážeuvrženokonec pasáže s variantním překladem puštěnovariantní překlad v oheň pekelný. Mt5,30 začátek komentované pasážeA ačkonec pasáže s variantním překladem A paklivariantní překlad ruka pravá tvá horší tě, uřež ji a vrz od sebe: neb užitečno jest tobě, aby jeden z tvých údóv zhynul, nežli by tvé všecko tělo bylo uvrženo v oheň pekelný. Mt5,31 začátek komentované pasážePověděno jest takékonec pasáže s variantním překladem Řečeno jest starýmvariantní překlad (Deuteronomiicizojazyčný text 24):

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).