[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<41r41v42r42v43r43v44r44v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

A v hodinu devátú vzvola Ježíš hlasem velikým řka: „Heli, Heli, lamazabathanicizojazyčný text,“ toť jest: „Bože mój, bože mój, i zdali velcizojazyčný text i proč {si}přípisek soudobého korektora opustil mě.“ Mt27,47 A někteří tu stojíce a slyšiece, praviechu: „Eliáše tento volá.“ Mt27,48 {Z}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15ab, Lucecizojazyčný text 23s) A ihned běžav jeden z nich, vzem húbu naplni ji začátek komentované pasážeoctakonec pasáže s variantním překladem octemvariantní překlad a vloži ji na trest a dáváše jemu píti. Mt27,49 {Aa}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15, Lucecizojazyčný text 23z, Iohaniscizojazyčný text 19o) A jiní praviechu: „začátek komentované pasážeNechťkonec pasáže s variantním překladem Nechvariantní překlad uzříme, začátek komentované pasážepříde liťkonec pasáže s variantním překladem příde livariantní překlad Eliáš začátek komentované pasáževzprostíkonec pasáže s variantním překladem zprošťujevariantní překlad začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad.“ Mt27,50 A Ježíš křiče opět velikým hlasem vypusti začátek komentované pasážedušikonec pasáže s variantním překladem duchavariantní překlad. Mt27,51 {Ab}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15d, Lucecizojazyčný text 23y) A aj opona chrámová začátek komentované pasážerozedřela sekonec pasáže s variantním překladem roztrhla sěvariantní překlad jest na dvě straně od vrchu až dolóv a země hnula se jest a skalé se sedalo Mt27,52 a hrobové se otvieráchu a mnohá těla svatých, jenž biechu zesnula (to jest zemřela), vstala sú Mt27,53 a vyšedše z hrobóv po vskřiešení jeho, přišli sú do svatého města a ukázala sú se mnohým. Mt27,54 {Ac}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15, Lucecizojazyčný text 23a) A centurio (to jest storytieřník) a kteří s ním biechu ostřiehajíce Ježíše, vidúce země třesenie a ty věci, kteréž se dějéchu, báli sú se velmě, řkúce: „začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Zajistévariantní překlad syn boží bieše tento!“ Mt27,55 {Ad}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15f) začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad biechu tu také ženy mnohé z daleka, ješto biechu šly po Ježíšovi začátek komentované pasážeod Galileekonec pasáže s variantním překladem ot Galileevariantní překlad přisluhujíc jemu, Mt27,56 mezi nimižto bieše Maria Magdalena a Maria Jakubova a Jozefova mátě a mátě synóv Zebedeových. Mt27,57 {Ae}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15g, Lucecizojazyčný text 23b, Iohaniscizojazyčný text 19p) A když by večer, přijide jeden člověk bohatý

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).