[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<37v38r38v39r39v40r40v41r41v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tělo nemocno.“ Mt26,42 {Z}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14m, Iohaniscizojazyčný text VIp) Opět druhé začátek komentované pasážeodjidekonec pasáže s variantním překladem otjidevariantní překlad a modlil se a řka: „Otče mój, nemóž li tento kalich začátek komentované pasážeminútikonec pasáže s variantním překladem pominúti ote mnevariantní překlad, jedno abych jej pil, staň se vóle tvá.“ Mt26,43 {Aa}textový orientátor I přijide opět a naleze je začátek komentované pasážespiecekonec pasáže s variantním překladem ani spievariantní překlad, neb biechu oči jich obtieženě. Mt26,44 {Ab}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14) začátek komentované pasážeA opustiv jekonec pasáže s variantním překladem A nechav jichvariantní překlad, začátek komentované pasážeodjidekonec pasáže s variantním překladem otjidevariantní překlad opět i začátek komentované pasážepomodlikonec pasáže s variantním překladem modlivariantní překlad se třetie, túž řečí řka. Mt26,45 {Ac}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14b, Iohaniscizojazyčný text XIId) Tehdy přijide k učedlníkóm svým začátek komentované pasážei diekonec pasáže s variantním překladem a vecevariantní překlad jim: „Spěte již a začátek komentované pasážeodpočívajtekonec pasáže s variantním překladem otpočívajtevariantní překlad; {Ad}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14c, Lucecizojazyčný text 22u, Iohaniscizojazyčný text 18b) aj přiblíži se hodina a syn člověka bude zrazen v ruce hřiešných. Mt26,46(Marcicizojazyčný text 14b, Iohaniscizojazyčný text XIId) Vstaňte již, poďme, aj blíží se ten, jenž mě zradí.“ Mt26,47 A když {on}přípisek soudobého korektora ještě mluvieše, aj Jidáš, jeden ze dvanádcti, přijide a s ním zástup mnohý s meči a začátek komentované pasážes palicemikonec pasáže s variantním překladem s kosamivariantní překlad, poslaný od kniežat kněžských a starších lida. Mt26,48 {Ae}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14d, Lucecizojazyčný text 22x) začátek komentované pasážeA jenž jej zradil, dalkonec pasáže s variantním překladem A ten, ješto zradil, dalvariantní překlad jim znamenie řka: „Kohož kolivěk políbím, onť jest, držte jeho.“ Mt26,49 A ihned přistúpiv k Ježíšovi začátek komentované pasážeřeklkonec pasáže s variantním překladem vecevariantní překlad: „Zdráv, mistře!“ začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad políbil jest jeho. Mt26,50 začátek komentované pasážeI řeklkonec pasáže s variantním překladem I vecevariantní překlad jemu Ježíš: „Příteli, k čemu si přišel?“ {Aff}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14e, Iohaniscizojazyčný text XVIIIc) Tehdy přistúpichu a ruce začátek komentované pasážeztáhli súkonec pasáže s variantním překladem vržechuvariantní překlad na Ježíše i drželi sú jeho. Mt26,51 A aj jeden z nich, jenž biechu s Ježíšem, ztáh ruku svú vytrže meč svój začátek komentované pasážei udeřivkonec pasáže s variantním překladem i bil jestvariantní překlad sluhu kniežete kněžského začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad uťal ucho jeho pravé. Mt26,52 (Sám:) Tehdy vece jemu Ježíš: „Obrať meč svój u

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).