[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<34v35r35v36r36v37r37v38r38v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Pane, pět hřiven dal si mi, aj jiných pět nad to sem zjískal. Mt25,21 Vece jemu pán jeho: „začátek komentované pasážeMěhodiekkonec pasáže s variantním překladem Měj diekuvariantní překlad, sluho věrný a dobrý. Že začátek komentované pasážejsi nad nemnohými věcmi byl věrný, nad mnohýmikonec pasáže s variantním překladem si na malé věci byl věrný, nad mnohýmivariantní překlad tě ustavím; vejdi v radost svého pána. Mt25,22 začátek komentované pasážeA přistúpil jestkonec pasáže s variantním překladem I přistúpi tenvariantní překlad, začátek komentované pasážei kterýkonec pasáže s variantním překladem ještovariantní překlad dvě hřivně bieše vzal, začátek komentované pasážei vecekonec pasáže s variantním překladem a řeklvariantní překlad: Pane, dvě hřivně dal si mi, aj začátek komentované pasážedruhé {jinie}přípisek soudobého korektora dvě nadto zjískal sem. Mt25,23 Vece jemu pán: začátek komentované pasážeMějhodiekkonec komentované pasáže {Měj dieku}přípisek soudobého korektora, sluho dobrý a věrný, žes nad nemnohými věcmi byl věrný, začátek komentované pasáženad mnohýmikonec pasáže s variantním překladem nad mnohovariantní překlad tě ustavím; vejdi v radost svého pána. Mt25,24 začátek komentované pasážeA tehdykonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad přistúpiv i ten, začátek komentované pasážejenžtokonec pasáže s variantním překladem ještovariantní překlad jednu hřivnu bieše vzal, začátek komentované pasáževecekonec pasáže s variantním překladem řekl jestvariantní překlad: Pane, viem, žes člověk tvrdý a žneš, kde si nesál, a sbieráš, kde si začátek komentované pasáženerozptýlelkonec pasáže s variantním překladem nerozmietalvariantní překlad. Mt25,25 A boje se, šel sem a skryl sem hřivnu tvú v zemi; aj máš, co tvé jest. Mt25,26 A odpověděv tehdy pán jeho vece jemu: Sluho zlý a léní, věděls, že žnu, kdež neseji, a zbierám, kdež sem začátek komentované pasáženerozptýlelkonec pasáže s variantním překladem nerozsýpalvariantní překlad. Mt25,27 Protož měl si ty poručiti penieze mé začátek komentované pasážepenězoměncómkonec pasáže s variantním překladem penězoměničómvariantní překlad, a já přijda, vzal bych byl zajisté, což mého jest s začátek komentované pasáželichvúkonec pasáže s variantním překladem lichvamivariantní překlad. Mt25,28 Protož vezměte od něho hřivnu a dajte tomu, ješto má začátek komentované pasážepětkonec pasáže s variantním překladem desetvariantní překlad hřiven. Mt25,29 {C}textový orientátor (Supracizojazyčný text XIIII, Marcicizojazyčný text XIIII, Marcicizojazyčný text IIIIg, Lucecizojazyčný text XIXa) Neb začátek komentované pasáževšelikému, ktožkonec pasáže s variantním překladem každému tomu, ještovariantní překlad má, bude jemu dáno i bude začátek komentované pasáževiecekonec pasáže s variantním překladem hojnostvariantní překlad mieti, začátek komentované pasážea tomu, jenžkonec pasáže s variantním překladem ale tomu, ještovariantní překlad nemá, i to, což se zdá, by měl, bude odjato od něho. Mt25,30 {D}textový orientátor (Lucecizojazyčný text

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).