[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<31r31v32r32v33r33v34r34v35r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a slepí, co větčie jest, neb zlato li, či li chrám, jenž svato činí zlato? Mt23,18 A ktož {by}přípisek soudobého korektora kolivěk přisáhl na oltáři, nic nenie. Ale ktož by přisáhl na daru, jenž na něm jest, povinen jest. Mt23,19 Slepí, co jest větčé: dar li, či li oltář, jež svatý činí dar? Mt23,20 Protož ktož přisáhá na oltáři, přisáhá na něm a na všěm, což na něm jest. Mt23,21 A ktož by přisáhl na chrámě, přisáhá na něm i na tom, jenž v něm přěbývá (v chrámě). Mt23,22 A ktož přisáhá na nebi, přisáhá na stolici boží i na tom, ktož sedí na ní. Mt23,23 {E}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIm) Běda vám, mistři a začátek komentované pasážezákonnícikonec pasáže s variantním překladem otdělencivariantní překlad pokrytci, jenž desátčíte mátu a anýz a kmín, a opúštiete, což jest těžšieho v zákoně: súd a milosrdenstvie a vieru. A tyto věci měli ste činiti a oněch neopúštěti. Mt23,24 Vódce slepí, začátek komentované pasáževycezující {cedíce}přípisek soudobého korektora komára, a velblúda požierající! Mt23,25 {F}textový orientátor Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž čistíte, což zevnitř jest čieše a mísy, ale vnitř plni ste lúpeže a nečistoty! Mt23,26 začátek komentované pasážeZákonníci slepí {Zákonníče slepý}přípisek soudobého korektora, vyčisť prvé, což vnitř jest čieše a mísy, aby bylo i to, což zevnitř jest, čisto. Mt23,27 {G}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIo) Běda vám, začátek komentované pasážemistřikonec pasáže s variantním překladem vykladači písmavariantní překlad a zákonníci, pokrytci, jenž podobni ste hrobóm zbieleným, začátek komentované pasážeješto se zdajíkonec pasáže s variantním překladem jenž zdají sevariantní překlad zevnitř začátek komentované pasážečlověkómkonec pasáže s variantním překladem lidemvariantní překlad krásní, ale vnitř plni sú kostí mrtvých a všie nečistoty. Mt23,28 Též i vy zajisté zevnitř zdáte se začátek komentované pasážečlověkómkonec pasáže s variantním překladem lidemvariantní překlad spravedliví, ale vnitř plni ste pokrytstvie a všie nepravosti. Mt23,29 {H}textový orientátor (Lucecizojazyčný text XIq) Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž děláte hroby proročské a okrašlujete hroby spravedlivých

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).