[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<39v40r40v41r41v42r42v43r43v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

I vzeli sú třidceti střiebrných, začátek komentované pasážepeniezekonec pasáže s variantním překladem mzduvariantní překlad kúpeného, jehož kúpili sú od synóv israhelských, Mt27,10 a dali sú je začátek komentované pasážeza polekonec pasáže s variantním překladem na polevariantní překlad hrnčieřovo, jakož mi jest ustavil pán. Mt27,11 {C}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15c, Lucecizojazyčný text 23b, Iohaniscizojazyčný text 18op) A Ježíš stáše před vladařem. I otáza jeho vladař řka: „Ty si král židovský?“ Vece jemu Ježíš: „Ty dieš.“ Mt27,12 {D}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15d, Iohaniscizojazyčný text 19f) A když naň žalováchu kniežata kněžská a starší, nic jest neodpověděl. Mt27,13 Tehdy vece jemu Pilát: „Neslyšíš, kterak mnohá proti tobě pravie svědectvie?“ Mt27,14 A neodpovědě jemu k nižádnému slovu, tak že se podivi vladař začátek komentované pasáženáčitěkonec pasáže s variantním překladem násilněvariantní překlad. Mt27,15 {E}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15f, Lucecizojazyčný text 23f) A na den slavný obyčej mějieše vladař pustiti lidu jednoho vězně, kteréhož by chtěli. Mt27,16 začátek komentované pasážeI mějiešekonec pasáže s variantním překladem I mějiechuvariantní překlad tehdy jednoho vězně znamenitého, jenž slovieše Barrabáš. Mt27,17 {F}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15g, Iohaniscizojazyčný text 12) Tehdy těm, kteříšto se biechu sebrali, vece Pilát: „začátek komentované pasážeKohokonec pasáže s variantním překladem Kteréhovariantní překlad chcete, ať vám pustím: Barrabáše li, čili Ježíše, jenž slóve Kristus?“ Mt27,18 Neb vědieše, že pro závist biechu jej dali jemu. Mt27,19 (Sám:) A když sedieše začátek komentované pasážena súděkonec pasáže s variantním překladem na súdné stolicivariantní překlad, posla k němu žena jeho řkúci: „Nic tobě a tomu spravedlivému, neb sem mnoho trpěla dnes skrze viděnie pro něho.“ Mt27,20 {G}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15h, Lucecizojazyčný text 23g, Iohaniscizojazyčný text 18l) začátek komentované pasážeAkonec pasáže s variantním překladem Alevariantní překlad kniežata kněžská a starší začátek komentované pasážeporadili sú lidukonec pasáže s variantním překladem navedli sú lidvariantní překlad, aby prosili za Barrabáše a Ježíše zahubili. Mt27,21 A otpověděv tehdy vladař vece jim: „začátek komentované pasážeKohokonec pasáže s variantním překladem Kteréhovariantní překlad

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).