[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<39r39v40r40v41r41v42r42v43r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jeden, však i začátek komentované pasážetvá řeč tě zevna činíkonec pasáže s variantním překladem řeč tvá tě zjěvujevariantní překlad.“ Mt26,74 Tehdy počě se kléti a přisáhati, že by neznal člověka, a ihned kokot zazpieva. Mt26,75 {At}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14b, Lucecizojazyčný text 22d) začátek komentované pasážeI rozpomenulkonec pasáže s variantním překladem I zpomenulvariantní překlad jest Petr na slovo Ježíšovo, začátek komentované pasážeješto {kteréž}přípisek soudobého korektora byl řekl: začátek komentované pasážeDřieve nežlikonec pasáže s variantním překladem Prvé nežvariantní překlad kokot zapěje, třikrát mne zapříš. A vyšed ven plakal horce.

Matheicizojazyčný text XXVII.

Mt27,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15a, Lucecizojazyčný text 22f) A když by ráno, vjidechu v radu všecka kniežata kněžská a starší lida proti Ježíšovi, aby začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem hovariantní překlad na smrt dali. Mt27,2 {B}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15b, Lucecizojazyčný text 22a, Iohaniscizojazyčný text 18n) A svázána přivedechu i dachu jej Ponskému začátek komentované pasážePilátukonec pasáže s variantním překladem Pilátovivariantní překlad vladaři. Mt27,3 (Sám:) Tehdy Jidáš vida, jenž začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad jest zradil, že by byl odsúzen, pokáním jsa veden navráti třidceti střiebrných kniežatóm kněžským a starším lida Mt27,4 řka: „Shřěšil sem zrazuje krev spravedlivú.“ A oni vecechu: „Co nám do toho, ty začátek komentované pasáževizkonec pasáže s variantním překladem vzříšvariantní překlad!“ Mt27,5 A vrh střiebrnými v chrámě, odšel jest. A odšed osidlem se oběsi. Mt27,6 A kniežata kněžská vzemše střiebrné, vecechu: „Neslušé jich vložiti v pokladnici, neb začátek komentované pasážepeniezikonec pasáže s variantním překladem mzdavariantní překlad krve začátek komentované pasážejsúkonec pasáže s variantním překladem jestvariantní překlad.“ Mt27,7 A všedše v radu, kúpichu za ně pole hrnčieřovo na pohřeb pútníkóm. Mt27,8 Protož nazváno jest to pole Alchedemachcizojazyčný text, to jest pole krve, až do dnešnieho dne. Mt27,9 Tehdy naplnilo se jest, co pověděno jest skrze Jeremiáše proroka (32) řkúcieho:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).