[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<38v39r39v40r40v41r41v42r42v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

mlčieše. A knieže kněžské vece jemu: „Zaklínám tě skrze boha živého, aby nám pověděl, jsi li ty Kristus, syn boží!“ Mt26,64 Vece jemu Ježíš: „Tys řekl. {An}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14m, Lucecizojazyčný text 22g, Iohaniscizojazyčný text VIo) Ale však závěrné pravi vám: potom uzříte syna člověka začátek komentované pasážesedíciehokonec pasáže s variantním překladem an sedívariantní překlad na začátek komentované pasážepravicikonec pasáže s variantním překladem praviciechvariantní překlad moci božie začátek komentované pasážea jdúciehokonec pasáže s variantním překladem a an jdevariantní překlad v oblacích nebeských.“ Mt26,65 {Ao}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14n) Tehdy knieže kněžské začátek komentované pasážerozedřekonec pasáže s variantním překladem roztrževariantní překlad rúcho své řka: „začátek komentované pasážeRúhalkonec pasáže s variantním překladem Porúhalvariantní překlad se jest, co ještě začátek komentované pasážepotřěbujemekonec pasáže s variantním překladem žádámevariantní překlad svědkóv? {Ap}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14a, Lucecizojazyčný text 22h) Aj nynie slyšeli ste začátek komentované pasážerúhaniekonec pasáže s variantním překladem porúhanievariantní překlad. Mt26,66 Co se vám zdá?“ A oni odpověděvše, začátek komentované pasáževecechukonec pasáže s variantním překladem řekli súvariantní překlad: {Vinen jest smrti.“}přípisek soudobého korektora {Aq}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14ap, Lucecizojazyčný text 22c, Iohaniscizojazyčný text XVIIIq) Mt26,67 Tehdy plváchu začátek komentované pasážena jeho obličějkonec pasáže s variantním překladem na tvář jehovariantní překlad a zášijky jeho tepiechu, a jiní políčky {jemu}přípisek soudobého korektora dávali sú v jeho tvář Mt26,68 řkúce: „Prorokuj nám, Kriste, kto jest, jenž tě jest začátek komentované pasážeudeřilkonec pasáže s variantním překladem bilvariantní překlad?“ Mt26,69 {Ar}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14aq, Lucecizojazyčný text 22h, Iohaniscizojazyčný text XVIIIhg) A Petr sedieše začátek komentované pasáženapřědkonec pasáže s variantním překladem vněvariantní překlad v domu. I přistúpi k němu jedna dievka řkúci: „A ty s Ježíšem Kalilejským bieše.“ Mt26,70 začátek komentované pasážeTehdykonec komentované pasáže {A}přípisek soudobého korektora on zapřěl {jest}přípisek soudobého korektora přede všemi řka: „Neviem, co začátek komentované pasážepravíškonec pasáže s variantním překladem diešvariantní překlad.“ Mt26,71 {As}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 14ac, Lucecizojazyčný text 22c, Iohaniscizojazyčný text XVIIIm) A když on vycházéše ze dveří, uzřě začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad jiná dievka. I vece těm, ješto tu biechu: „A tento bieše s Ježíšem Nazaretským.“ Mt26,72 A opět začátek komentované pasážezapřěkonec pasáže s variantním překladem zapřěl jestvariantní překlad s přísahú řka, že sem neznal člověka. Mt26,73 A po malé chvíli přistúpichu k němu ti, ješto stáchu, i vecechu Petrovi: „začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Zajistévariantní překlad i ty si z nich

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).