[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<17r17v18r18v19r19v20r20v21r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

blahoslavené oči, že vidie, a uši, že slyšé. Mt13,17 začátek komentované pasážeNeb zajistékonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám, že mnozí začátek komentované pasážeprorokovékonec pasáže s variantním překladem prorocivariantní překlad {a}přípisek soudobého korektora spravedliví žádali sú viděti věci, které vy vidíte, a neviděli sú, a slyšeti ty věci, které slyšíte, a neslyšeli sú. Mt13,18 {E}textový orientátor (Marcicizojazyčný text IIIIc, Lucecizojazyčný text VIIIc) Protož vy slyšte příslovie rosievače. Mt13,19 Všeliký, jenž slyší slovo královstvie a nerozumie, přijde duch zlý i vezme, což vsáto jest v srdce jeho: tenť jest, jenž začátek komentované pasážesátkonec pasáže s variantním překladem vsátvariantní překlad jest podlé cěsty. Mt13,20 Ale kterýž jest sát na skále, ten jest, jenž slovo slyší a ihned s radostí začátek komentované pasážepřijmekonec pasáže s variantním překladem přijímávariantní překlad to. Mt13,21 začátek komentované pasážeAkonec pasáže s variantním překladem Alevariantní překlad nemá v sobě kořena, začátek komentované pasážealekonec pasáže s variantním překladem nežvariantní překlad jest časný. A když se stane zamúcenie a protivenstvie pro slovo, ihned sě pohorší. Mt13,22 Alezačátek komentované pasáže ktožkonec pasáže s variantním překladem ten, kterývariantní překlad sát jest mezi trním, ten jest, začátek komentované pasážejenžkonec pasáže s variantním překladem kterývariantní překlad slovo slyší, a pečovánie světa tohoto začátek komentované pasážea obluda bohatstviekonec pasáže s variantním překladem a zklamánie sbožievariantní překlad udušuje slovo, a bez užitka bude učiněno. Mt13,23 Ale začátek komentované pasážejenžkonec pasáže s variantním překladem ten ještovariantní překlad v zemi dobrú sát jest, {tenť jest}přípisek soudobého korektora, jenž slyší slovo a rozumie a požitek nese a činí; jistě začátek komentované pasážejinékonec pasáže s variantním překladem jinívariantní překlad stý, začátek komentované pasážejinékonec pasáže s variantním překladem a jinívariantní překlad šestdesátý a začátek komentované pasážejinékonec pasáže s variantním překladem jinívariantní překlad pak třidcátý.“ Mt13,24 (Sám:) začátek komentované pasážeJiné přísloviekonec pasáže s variantním překladem Jinú pohádkuvariantní překlad propověděl jim řka: „Podobno učiněno jest královstvie nebeské člověku, jenž jest rosělsiemě dobré na poli svém. Mt13,25 A když sú spali člověci (velcizojazyčný text lidé), přišel jest nepřietel jeho začátek komentované pasážei nasálkonec pasáže s variantním překladem i nasěl; a nasálvariantní překlad jest kúkole mezi pšenici i otšel jest. Mt13,26 A když vzroste zelina a užitek učini, tehdy ukáza sě i kúkol. Mt13,27 A přistúpivše sluhy začátek komentované pasážehospodářovi {hospodářě}přípisek soudobého korektora řekli sú jemu: Pane, všaks si dobrého semene začátek komentované pasáženasálkonec pasáže s variantním překladem vsálvariantní překlad na svém poli,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).