[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<13r13v14r14v15r15v16r16v17r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

mě, nenie {mne}přípisek soudobého korektora hoden. Mt10,38 A ktož nevezme kříže svého a nejde po mně, nenie mne hoden. Mt10,39 {Q}textový orientátor Ktož začátek komentované pasáženaleznekonec pasáže s variantním překladem nalezlvariantní překlad duši svú, ztratí ji, a ktož ztratí duši svú pro mě, nalezne ji. Mt10,40 {R}textový orientátor Ktož přijímá vás, mě přijímá, a ktož mě přijímá, přijímá toho, jenž mě jest poslal. Mt10,41 Ktož přijímá proroka ve jméno proroka, odplatu proroka vezme. A ktož přijímá spravedlivého ve jmě spravedlivého, odplatu spravedlivého vezme. Mt10,42 A ktož kolivěk dá nápoj jednomu z najmenších těchto čieši vody studené, toliko začátek komentované pasáževe jménokonec pasáže s variantním překladem ve jměvariantní překlad učedlníka, začátek komentované pasáževěru pravi vám, neztratíť odplatykonec pasáže s variantním překladem věrně pravím, neztratíť otplatyvariantní překlad své.“

Matheicizojazyčný text XI.

Mt11,1 {A}textový orientátor (Soluscizojazyčný text:) I stalo sě jest, když dokona Ježíš řeči ty všecky, začátek komentované pasážerozkázavkonec pasáže s variantním překladem přikázavvariantní překlad dvanádcti učedlníkóm svým, jide odtud, aby učil a kázal v městech jich. Mt11,2 (Lucecizojazyčný text VIc) začátek komentované pasážeTehdy {A když}přípisek soudobého korektora Jan uslyše v okovách skutky Kristovy, poslav dva z učedlníkóv svých, Mt11,3 začátek komentované pasáževecekonec pasáže s variantním překladem vecechuvariantní překlad jemu: „Ty li si, jenž začátek komentované pasážepřijíti máškonec pasáže s variantním překladem si přijíti mělvariantní překlad, čili jiného čakáme?“ Mt11,4 A odpověděv začátek komentované pasážeSpasitelkonec pasáže s variantním překladem Ježíšvariantní překlad vece jim: „Jdúce odpovězte Janovi ty věci, které ste slyšeli a viděli. Mt11,5 Slepí vidie, malomocní sě čistie, začátek komentované pasážeklécavíkonec pasáže s variantním překladem kulhavívariantní překlad chodie, hluší slyšé, mrtví vstávají, chudí božím slovem prospievají. Mt11,6 A blažený jest, kto nebude pohoršen na mně.“ Mt11,7 A když oni odjidechu, poče Ježíš začátek komentované pasážemluvitikonec pasáže s variantním překladem pravitivariantní překlad k zástupóm o Janovi: „Co ste vyšli na púšt viděti? Trest větrem klácenú? Mt11,8 začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad co ste vyšli viděti: člověka začátek komentované pasážeměkkýmikonec pasáže s variantním překladem měkkým rúchemvariantní překlad oděného? Aj ti, kteříž sě začátek komentované pasážeměkkýmikonec pasáže s variantním překladem měkkým rúchemvariantní překlad odievají, v domiech králových jsú. Mt11,9 začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad co ste vyšli {viděti}přípisek soudobého korektora? Proroka?začátek komentované pasážeOvšem {Také}přípisek soudobého korektora pravi

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).