Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

búřě, pokusil sem tebe vedlé Vody protivenstvie. Ps80,9 Slyš, ľude mój, a usvědču tě. Izrahel, ač mne poslušen budeš, Ps80,10 nebude v tobě bóh nový ani vzmodlíš boha jiného. Ps80,11 Ale já sem hospodin bóh tvój, jenž sem tě vyvedl z země ejipské. Otvoř usta tvá a naplňu jě. Ps80,12 A neslyšal ľud mój hlasu mého a Israhel neurozuměl jest mně. Ps80,13 I rozpustil sem jě podlé žádostí srdcě jich, pójdú u přěchodiech svých. Ps80,14 By byl ľud mój uslyšal mě, Israhel by byl v cěstách mých chodil, Ps80,15 pro ničehož snad byl bych nepřátely jich ponížil a na ty, jižto jě zamucováchu, bych byl poslal ruku mú.“ Ps80,16 Nepřietelé boží selhali sú jemu i bude čas jich u věky. Ps80,17 I krmil jě jest jádrem obilným a z skály strdem nasytil jě.

LXXXI.

Ps81,1 Bóh stál v sňatcě bohóv, u prosědcě bohy rozsuzuje: Ps81,2 „Dokovad súdíte zlost a obličěje hřiešníkóv vzýváte? Ps81,3 Suďte nedostatečnému a sirotku, poníženého a chudého zpravte. Ps81,4 Vysvoboďte chudého a nedostatečného z ruky hřiešného vyprosťte.“ Ps81,5 Nevěděli sú ani rozuměli sú, ve tmách chodie, hnuta budú všěckna založenie země. Ps81,6 Já sem řekl: „Bohové ste a synové vrchní všickni. Ps81,7 Ale vy jako ľudie zemřete a jako jeden z kniežat padnete.“ Ps81,8 Vstaň, bože, suď zeḿu, nebo ty vzdědíš nade všěmi ľudmi.

LXXXII.

Ps82,1 Ps82,2 Bože, kto roven bude tobě? Nemlč ani skrocuj sě, bože, Ps82,3 nebo aj zři, nepřietelé tvoji zvučěli sú, a jižto nenáviděli tebe, vzvedli sú hlavu. Ps82,4 Na tvój ľud zlostili sú radu, myslili sú protiv svatým tvým. Ps82,5 Řekli sú: „Poďte a rozpuďme jě z národa, aby viec památno nebylo jmene israhelského.“ Ps82,6 Nebo myslili sú jinak, spolu protiv

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).