Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

naši posmievali sú sě nám. Ps79,8 Bože mocí, obrať ny a pokaž obličěj svój a zdrávi budeme. Ps79,9 Vinnicu z Ejipta přinesl si, vyvrhl si národy i štiepils ju. Ps79,10 Vódcě cěsty byl si v obezřěňú jeho i sadil si kořenie jejie i naplnila jest zeḿu. Ps79,11 Přikryl jest hory stieň jejie a rozkládanie jejie cedry božie. Ps79,12 I prostřěla ratolesti své až do moře a až do řěky otnoži jejie. Ps79,13 Už cos zkazil ohradu jejie i pozvali sú jie všickni, jižto přěchodie cěstu? Ps79,14 Vyvrátil ju vepř z lesu a vlastní zvěř ztrávil jest ju. Ps79,15 Bože mocí, obrať sě, sezři s nebe a viz a navščěv vinnicu tuto. Ps79,16 A skonaj ju, južto jest sadila pravicě tvá, a nad syna člověčieho, jehož si stvrdil sobě. Ps79,17 Zažžena ohněm, podkopána, ot porokovánie obličěje tvého zhynú. Ps79,18 Buď ruka tvá nad mužě pravicě tvé a nad syna člověčieho, jehož si potvrdil sobě. Ps79,19 A neotchodíme ot tebe, uzdravíš ny a jme tvé vzóveme. Ps79,20 Hospodine bože mocí, obrať ny a pokaž obličej tvój a zdrávi budeme.

Feřie LXXX.

Ps80,1 Ps80,2 Radujte sě bohu, pomocníku našemu, slavte bohu Jákob. Ps80,3 Přijměte slávu a dajte buben, slávu ochotnú s húslemi. Ps80,4 Vzvučte v hodovéj trúbě, v znameňú dne slavného našeho, Ps80,5 nebo přikázáno jest v Israheľu a súd bohu Jákob. Ps80,6 Svědečstvo v Jozefovi ustavil ono, kdyžto vychodieše z země ejipské. Jazyka, jehožto neznajieše, slyšal jest. Ps80,7 Otvrátil ot břěmen chřbet jeho, rucě jeho v okolcě slúžiechu. Ps80,8 „V zámutcě vzýval si mě i vysvobodil a uslyšal sem tě v skryťú búřě,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).