Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

a v zákoně jeho nerodili sú choditi. Ps77,11 I zapomněli sú dobrého děnie jeho a divóv jeho, jež jest ukazoval jim. Ps77,12 Přěd jich otci učinil divy v zemi ejipskéj, v zemi kampotanskéj. Ps77,13 Potrhl moře i přivedl jě, ustavil vody jako u vědřě. Ps77,14 I vyvedl jě v oblacě denném a cělú noc v osvieceňú ohenném. Ps77,15 Rozčesl skálu na púšči i navodnil jě jako u propasti mnohéj. Ps77,16 I vyvedl vodu s skály a zvedl jako řěky vody. Ps77,17 A přiložili sú ješče hřěšiti jemu, v hněvě zbudili sú Vrchnieho u vodnosti. Ps77,18 I skúšěli sú boha v srdcích svých, aby prosili pokrmu dušiem svým. Ps77,19 A zle mluvili sú o bozě, řechu: „Čili moci bude bóh učiniti stól na púšči? Ps77,20 Nebo udeřil v skálu i pluly sú vody a bystřiny ovodněly sú. Čili i chléb móže dáti aneb učiniti stól ľudu svému?“ Ps77,21 Proto uslyšal jest bóh i vzal a oheň zažžen jest v Jákob a hněv vstúpil jest boží u Vítězě. Ps77,22 Nebo nevěřili sú u bozě ani sú úfali v zdravie jeho. Ps77,23 I káza oblakóm ze svrchka a vrata nebeská otevřěl. Ps77,24 A dščila jim manna ku pokrmu a chléb nebeský dal jim. Ps77,25 Chléb andělský jědl jest člověk, krmě poslal jim v obizenství. Ps77,26 Otjě povětřie ot nebes i uvedl jest u moci svéj vietr vlažný. Ps77,27 I dščalo jest na ně jako prachem maso a jako pieskem morským letadla pernatá. Ps77,28 I padla sú u prostředcě stanovišť jich, podlé stanóv jich. Ps77,29 I jědli sú i nasyceni sú přieliš a žádosti jich přijal, Ps77,30 nejsú přelščeni ot žádosti své. Ješče pokrm jich bieše v ustech jich, Ps77,31 a hněv boží vznide na ně. I zabil tučné jich a vyvolené Vítězi obmeškal. Ps77,32 Ve všěch těch hřěšili sú ješče, nevěřili sú v divnostech jeho. Ps77,33 I zahynuli sú v ješutnosti dnové jich a léta jich s pospěchem. Ps77,34 Když

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).